Sociale Wetenschappen Olympiade

Met de Sociale Wetenschappen Olympiade (SOWO) trachten we het sociale aspect van het leven vanuit een breder perspectief te benaderen. Onze belangrijkste doelstelling is het stimuleren van de nieuwsgierigheid van de studenten naar de sociale wetenschappen en hun interesse en verbeelding inzake sociale thema’s te bevorderen. De ontplooiing van vaardigheden zoals onderzoek voeren, interpreteren en presenteren zal tevens aandacht krijgen in dit initiatief.

SOWO zet de leerlingen ertoe aan om sociale fenomenen te analyseren, onderzoek te voeren en volwaardige besluiten te trekken. De leerlingen worden bovendien uitgedaagd ideeën en oplossingen te ontwikkelen voor de probleemstelling. Op die manier worden ze zich bewust van de maatschappelijke uitdagingen die hen omringen en leren ze op een constructieve manier te participeren aan de maatschappij.

De Vlaamse Olympiade Vereniging nodigt alle scholen in Vlaanderen uit om deel te nemen aan de Sociale Wetenschappen Olympiade en samen met hun leerlingen actief na te denken over projecten en initiatieven die een leefbare samenleving bevorderen.

De leerlingen kiezen vrij een onderwerp binnen één van de zes categorieën: Onderwijs, Burgerzin, Economie, Integratie, Media, Europa en Gezondheid. Rond het gekozen onderwerp doen de studenten vervolgens een onderzoek waarbij ze een probleemstelling en onderzoeksvragen formuleren, een methodologie ontwikkelen, conclusies formuleren en oplossingen voorstellen.

Alle participerende studenten (individuen of groepen van twee leerlingen) beschrijven hun onderzoek in een paper. De professionele jury zal de papers beoordelen en een eerste selectie doorvoeren. De geselecteerde studenten zullen vervolgens uitgenodigd worden op de finale van SOWO om hun onderzoek mondeling te presenteren en te verdedigen.

Meer informatie en inschrijvingen via sowo.be.

Aankondigingsgegevens

Prijs

Doelgroep

[=contestant_type_=]

Deelnemen


Sowo_Editie_2013
.jpg (641 KiB)

lien vanhoorne
Leerkracht
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Niveau en vak
aso 3e graad
bso 3e graad
kso 3e graad
tso 3e graad
Gedrags- en cultuurwetenschappenGeschiedenis - ArcheologieLevensbeschouwing (erkende godsdienst, zedenleer)Media en communicatie - Sociale vaardighedenBurgerschap - MaatschappijleerPsychologie en pedagogieWijsbegeerte en moraalwetenschappenPAV - MAVO - GASV - ASPV
Info
Aankondiging
Gepubliceerd: 14-01-2013
Nummer: 39594
Feedback
Nog geen score
9 keer favoriet
0 reacties
4338 bezoekers
Categorie
Wedstrijd
Trefwoorden
burgerzineconomieeindwerkgezondheidhorizonverruimingintegratieonderwijspapersensibiliserenSociale Wetenschappen OlympiadeSOWOwedstrijdwetenschappenzelfconceptverheldering
Deelsites
Functie
Leerkracht (docent)
Leerling (student)
Uitgever
Vlaamse Olympiade Vereniging
www.vlaamseolympiades.be
0 487 56 84 5
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Bart De Freyne 17.01.2018