Werkervaringen leerkrachten : Thesisonderzoek

Foto Toegevoegd door Yenthe Smets op 20.01.2017
Aankondiging

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek kadert binnen een masterthesis aan de KU Leuven campus Brussel. Met dit onderzoek pogen we een beeld te verkrijgen van de dagelijkse werkervaringen van Vlaamse leerkrachten. Om dit te doen brengen we een aantal werkstressoren in kaart die leerkrachten dagelijks ervaren (bv. werkdruk, rolconflicten en interpersoonlijke conflicten), samen met hun ervaren emoties, de gedragingen die ze stellen om hiermee om te gaan (bv. contraproductief werkgedrag) en hun ervaringen van negatief (online) gedrag op het werk (d.i. pesterijen). Daarnaast bevragen we ook de emotieregulatie strategieën van de leerkrachten en hun welzijn.

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een online dagboekstudie, met een voor- en nameting. In de eerste vragenlijst worden achtergrondgegevens van de leerkrachten bevraagd (bv.: geslacht, leeftijd, ervaring, soort onderwijs, ed.), samen met een aantal andere belangrijke, tijdstabiele variabelen (bv. algemene ervaring werkstressoren). De eerste vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen. De andere variabelen (werkstressoren, emoties, emotionele gedragingen en ervaring van negatief gedrag op het werk) worden op dagelijks niveau bevraagd via een korte vragenlijst van 10 minuten gedurende vijf opeenvolgende werkdagen. Daarna worden in een laatste vragenlijst – de nameting – dezelfde concepten bevraagd als in de eerst vragenlijst. Tussen elke bevraging zal telkens een periode van één week zitten. Het dagelijks invullen van de vragenlijsten is belangrijk omdat we enkel op deze manier kunnen nagaan hoe de werkbeleving van de leerkrachten
evolueert doorheen de tijd en of er een samenhang is tussen verschillende werkfactoren.

De doelgroep bestaat uit Vlaamse leerkrachten uit het secundaire onderwijs, die dit schooljaar aan het werk zijn. Alle soorten onderwijs (ASO, TSO, BSO, BuSO en KSO) en alle jaren (eerste t.e.m. zevende jaar) worden opgenomen in de doelgroep.

Voordeel deelname onderzoek

Uiteraard is dit onderzoek zeer belangrijk naar het creëren van meer begrip rond de dagelijkse werkervaringen van Vlaamse leerkrachten. Daarnaast kunnen deelnemende scholen na afloop van de bevraging een rapport op maat ontvangen met de belangrijkste onderzoeksbevindingen. In dit rapport worden de globale resultaten van de deelnemende school meegedeeld. De participerende leerkrachten worden daarbij niet vermeld om hun privacy te waarborgen. We benadrukken daarbij
dat dit rapport enkel wordt geleverd door het onderzoekteam indien er een voldoende groot aantal deelnemers was zodat we zinvolle uitspraken kunnen doen over de deelnemende school. Ook de leerkrachten krijgen de kans op om het einde van het volledige onderzoek de globale resultaten te ontvangen.

De personen die de volledige bevraging afronden maken via loting kans op één van de tien te winnen waardebonnen.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Secundair 1e graad A en B
ASO 2e, 3e graad
BSO 2e, 3e, 4e graad
KSO 2e, 3e graad
TSO 2e, 3e, 4e graad
BuSO
Niet vakgebonden
Categorie
Oproep onderzoek
Trefwoorden
dagboekstudieleerkrachtmasterproefrolconflictthesisthesisonderzoekwerkervaringwerkstressor