Oproep InnoVET 2019

InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen en (technische) ontwikkelingen binnen de beroepen en die tijdens het schooljaar 2019-2020 concrete acties opzetten om gedocumenteerde, uitgeteste en bij voorkeur repliceerbare, sterk innovatieve trajecten op school uit te werken. 

De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leerkrachten van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past ook helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 start, en dat resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso. Het spreekt dat we het InnoVET-traject te gepasten tijde dan ook bekend zullen maken op het Europese Forum.

Met InnoVET wordt ingezet op de professionalisering van leerkrachten die lesgeven in arbeidsmarktgerichte richtingen of in richtingen met een dubbele finaliteit van het secundair onderwijs (dus niet enkel “STEM-richtingen”!): InnoVET gaat net zo goed over innovatie en transitie binnen bv. retail, zorg- en welzijnsopleidingen. Alleen door de vakexpertise van de tso- en bso-opleidingen als essentiële component te positioneren bij actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen en (technische) ontwikkelingen binnen de beroepen, zal men erin slagen om zowel jongeren een positieve opleidingskeuze richting tso/bso te laten maken, als de maatschappelijke waardering voor deze opleidingen te verhogen. InnoVET zet de leerkracht en het lerarenteam van de school aan het stuur: daardoor wordt InnoVET een duurzaam en intensief bijscholingstraject, waarbij de leerkrachten eigenaar worden van de actieradius van hun eigen bijscholing. Daarnaast zal InnoVET tegelijk een brede waaier aan leermaterialen opleveren, die kan gedeeld worden met alle Vlaamse tso en bso-scholen.

 

WAT VERSTAAN WE ONDER…

INNOVET

InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET), hier geoperationaliseerd als tso- en bso-opleidingen, die toegang geven tot de arbeidsmarkt of verdere studies. Met InnoVET wensen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen te versterken.

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INNOVET

Om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de professionalisering van leraren(teams) op het vlak van innovatie te versterken, werd in het schooljaar 2017-2018 een onderzoek gevoerd naar de manier waarop we, vanuit het  onderwijs en de onderwijspartners, innovatief didactisch materiaal kunnen laten ontwikkelen en verspreiden. Het gaat daarbij zowel om up-to-date materialen waarmee leraren direct aan de slag kunnen, als om materialen die leraren helpen om leerlingen tweede en derde graad zicht te geven op de allernieuwste en toekomstige ontwikkelingen in de beroepen waarop ze zich voorbereiden. Het onderzoeksrapport resulteerde in een aantal voorstellen op korte, middellange en lange termijn gestoeld op een intensieve regionale samenwerking tussen onderwijs- en bedrijfsactoren.

Meer informatie zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/default.aspx?nr=1041

 

PROJECTEN INNOVET

Om de samenwerking tussen scholen en bedrijven nog verder te stimuleren, is er de mogelijkheid om in 2019 concrete innovatieve samenwerkingsverbanden op te zetten waar de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve materialen en methodieken centraal staan. Hierbij zijn zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsinitiatieven van belang.

De 7 transitiegebieden van Visie 2050 van de Vlaamse Regering (meer informatie: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050) zijn de kapstok waaronder alle InnoVET-projecten zich dienen te positioneren:                                                                                     

-        Transitie circulaire economie

-        Slim Wonen en Leven

-        Industrie 4.0

-        Transitie levenslang leren

-        Samen leven in 2050

-        Transitie mobiliteit

-        Energietransitie

 

WELKE ONDERSTEUNING KAN JULLIE SCHOOL KRIJGEN?

Als jullie geïnteresseerd zijn een projectvoorstel op te maken, krijgen jullie inhoudelijke ondersteuning van jullie plaatselijk Regionaal Technologisch Centrum. Deze ondersteuning houdt in dat er mee nagedacht wordt over de praktische organisatie van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en arbeidsmarkt (expertise, infrastructuur, financiering, etc.), er mee op zoek gegaan wordt naar co-financiering en, er een initiële en continue kwaliteitscheck van deze projecten voorzien wordt.

Daarnaast kan jullie school, als we jullie aanvraag selecteren, ook rekenen op een financiële ondersteuning.  Voor elke provincie is er een maximumbedrag van 50.000 euro voorzien waarbij een rangorde gemaakt wordt van geselecteerde voorstellen.

Belangrijk!  We verwachten dat jullie school een voorstel indient op basis van een partnerschap: dit kan met andere onderwijs- en kennispartners op lokaal en bovenlokaal niveau én met arbeidsmarktpartners op lokaal en bovenlokaal niveau.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan