Leerkrachten gezocht voor leerlijn bewegen en lang stilzitten


Bron

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelt in opdracht van de Vlaamse Overheid een leerlijn bewegen en lang stilzitten voor kleuter, lager en secundair onderwijs.

Voor deze ontwikkeling is het Vlaams Instituut Gezond Leven op zoek naar leerkrachten die het zien zitten om deel te nemen aan een focusgroep of interview. De focusgroep/interview dient om feedback, opmerkingen en suggesties te verzamelen over de eerste kladversie van de leerlijn. De leerlijn richt zich op bewegingseducatie rond lang stilzitten en bewegen op school, in de klas.

Gezond Leven wil geïnteresseerde leerkrachten uit het kleuter en lager onderwijs en leerkrachten secundair onderwijs met de vakken biologie, natuurwetenschappen, fysica, chemie, LO, gezondheidsopvoeding, voeding/verzorging, PAV, MAVO en andere sociale vakken betrekken. Ook geïnteresseerde leerkrachten die andere vakken geven zijn uiteraard welkom.

Meer informatie over de doelstellingen en de inhoudelijke duiding van de leerlijn kan je onderaan deze tekst terugvinden, alsook de leerlijnen van andere gezondheidsthema’s (*)

Specifiek zijn we op zoek naar tewerkgestelde leerkrachten:

  • in het kleuteronderwijs (1e tot 3e kleuter);
  • in het lager onderwijs (1e tot 3e graad);
  • in het secundair onderwijs (1e tot 3e graad ASO, TSO, KSO en BSO).

We zouden ook vragen of de leerkracht, collega-leerkrachten kunnen warm maken om deel te nemen aan een focusgroepgesprekken. Het gesprek kan doorgaan in hun eigen school. Indien het niet mogelijk is om andere collega-leerkrachten bijeen te krijgen, dan kunnen we een interview afnemen.

Belangrijk om te weten:

Elke leerkracht krijgt een bon van bol.com t.w.v. 25€ per deelname aan een focusgroep/interview. De leerkrachten hoeven zich niet te verplaatsen, het gesprek kan doorgaan in de school waar de leerkracht werkt of op een locatie naar wens.

Kan jij ons helpen?

Stuur deze mail gerust door naar geïnteresseerde leerkrachten!

(*) Inhoudelijke duiding over de leerlijn beweging en sedentair gedrag:

De leerlijn zal leerinhouden inventariseren die noodzakelijk en geschikt zijn om in de verschillende onderwijsniveaus (kleuter, lager en secundair onderwijs) aan te brengen bij verschillende leeftijdscategorieën van leerlingen.   

Hoofddoelstelling van de leerlijn:

Ondersteuning van de uitwerking van de pijler educatie in het kader van een beleid rond minder lang stilzitten en bewegen op school (binnen kadermethodiek Gezonde school);  
Leidraad voor de concrete invulling van educatie rond lang stilzitten en bewegen in de klas;  
Instrument om doordacht te kiezen voor lesprogramma’s, klas- en schoolprojecten rond lang stilzitten en bewegen. Per graad wordt duidelijk aangegeven welke leerinhouden met betrekking tot dit thema het best aan bod komen.  
Deze leerlijn zal niet alleen de noodzakelijke inhoudelijke kennis omschrijven, maar ook technische, socioculturele en socio-emotionele vaardigheden worden opgenomen. De leerinhouden worden per graad uitgediept en verder opgebouwd. Zo zullen we zorgen voor een verticale samenhang tussen verschillende graden en onderwijsniveaus. Bovendien kan per graad bekeken worden welke leerinhouden in welke leergebieden/vakken aan bod kunnen komen, waardoor ook horizontale samenhang wordt nagestreefd.  

Er zijn reeds leerlijnen voor de leefstijlthema’s voeding, EHBOtabak, alcohol en drugs.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Aankondiging
Gepubliceerd: 17-05-2019
Nummer: 92825
Categorie
Oproep onderzoek
Trefwoorden
bewegenbewegingsdriehoekfocusgroepgezond leveninterviewlang stilzittenleerlijnstilzittenzitten