Beats, Words & Moves : Inspiratiegids

cover inspiratiegids, meisje met hoofd tegen wereldbol
Wereldhuis West-Vlaanderen

Beats, Words & Moves werkt integratieondersteunend met vluchtelingen. Met muzikale middelen stimuleert het verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. 

In het project Beats, Words & Moves verzorgt muziektherapeut Thomas Deleu (Crea Thera) in opvangcentra, basisscholen en OKAN muziek- en theaterworkshops voor kinderen, jongeren, vrouwen en volwassenen, zowel nieuwkomers als mensen van hier. 

Muziek is een universele taal

In 2015 was er een opvallende toename van het aantal vluchtelingen in Europa. Duizenden mensen lieten toen en de daaropvolgende jaren noodgedwongen hun oude leven achter zich en gingen op zoek naar een beter en veiliger bestaan. De gevolgen van hun vlucht en de uitdagingen van een leven in collectieve opvanggemeenschappen, zijn niet min. Het maakt velen van hen bijzonder kwetsbaar.
Mensen die onderweg zijn naar een nieuw verhaal verkeren in grote onzekerheid, het isolement werkt geestdodend. Daarom vormt een aanbod van creatieve activiteiten in opvangcentra allesbehalve een bijkomstigheid, zeker als je de verbinding met de gastgemeenschap wilt stimuleren.
Via creatieve activiteiten zoals musiceren en theateroefeningen vergroot je de weerbaarheid en veerkracht van mensen. Muziek verbindt mensen via een taal die iedereen spreekt. Muziek empowert duidelijk zowel kinderen, jongeren als volwassenen en heeft op verschillende vlakken een positief effect: autonomie, relationele verbondenheid en competentie.

Tijdens muzieksessies krijgen deelnemers een gevoel van bekwaamheid en beslissingskracht. Ze worden gestimuleerd tot zelfexpressie en vergroten zo hun gevoel van waardigheid.
Crea Thera wil medewerkers van opvangcentra en scholen stimuleren om zelf aan de slag te gaan met dit basispakket.

Leerkracht, hulpverlener, jeugdwerker, vormingswerker…: al wie met deze Inspiratiegids  aan de slag wil, kan beroep doen op Crea Thera.

Aanbod Crea Thera:

  • korte basistraining (1 of 2 dagen),
  • coaching/intervisie.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
 vakken muzische vorming, mens en maatschappij

lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
 vakken muzische vorming, anderstalige nieuwk. - NT2, mens en maatschappij

secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
 vakken muzikale opvoeding - muziek, burgerschap - maatschappijleer, PAV - MAVO - GASV - ASV

dko alle
 vak muziek

lerarenopleiding alle
 vak

basiseducatie alle
 vak NT2

secundair volwassenenonderwijs alle
 vak NT2

privésector alle
 vak
Sleutelcompetentie
Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Nederlands
Sociaal-relationele competenties
Burgerschap
Zelfbewustzijn
Cultureel bewustzijn
Info
Soort Aankondiging
Publicatie03-12-2019
Nummer 98019
Categorie
Aanbod organisatie
Trefwoorden
Beats, Words & Movesinspiratiegidsmusicerenmuziekvluchtelingvluchtelingencrisiszelfexpressietalen