SONO-onderzoek : Oproep respondenten

Onderzoek naar loopbaankeuzes van onderwijsprofessionals
Steunpunt voor Onderwijsonderzoek

Respondenten gezocht voor SONO-onderzoek over de loopbaan van onderwijsprofessionals.

Het Steunpunt ONderwijsOnderzoek (SONO) levert kwaliteitsvolle en bruikbare resultaten voor evidence-informed onderwijsbeleid. Wil jij daar ook jouw steentje aan bijdragen? Lees dan zeker verder want de onderzoekers zijn op zoek naar onderwijsprofessionals voor een focusgroep in januari 2020.

Op dit moment is het binnen onderwijs niet alleen een grote uitdaging om kwalitatieve leraren aan te trekken maar ook om hen te behouden en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dat toch mogelijk te maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de loopbaankeuzes van leraren en andere onderwijsprofessionals. Binnen het Steunpunt voor ONderwijsOnderzoek (SONO) werd er een onderzoeksproject opgestart met als doel een antwoord te krijgen op vier onderzoeksvragen:

 • Welke loopbaankeuzes maken onderwijsprofessionals?
 • Waarom maken ze die keuzes; wat leidt hen daartoe?
 • Welke strategie hanteren ze om deze loopbaankeuzes waar te maken?
 • Op welke manier hebben deze loopbaankeuzes een impact op de mogelijkheden voor schooldirecties om beleid te voeren?

In het kader van dit SONO-onderzoek werden eerder dertig interviews met onderwijsprofessionals gevoerd om een antwoord te verkrijgen op bovenstaande vragen. Om de resultaten die hieruit voortvloeiden te bevestigen of te nuanceren, worden er in januari 2020 focusgroepgesprekken georganiseerd en daarvoor hebben de onderzoekers ook jouw hulp nodig.  

Er zullen vijf focusgroepen worden samengesteld met de volgende profielen:

 1. directeurs basisonderwijs;
 2. directeurs secundair onderwijs;
 3. onderwijsprofessionals met een coördinerende of beleidsondersteunende functie (bij voorkeur uit het BaO of het SO);
 4. leraren met minstens 20 jaar ervaring die nog niet veranderd zijn van functie;
 5. uitstromers: mensen die ervoor gekozen hebben om het onderwijs te verlaten en géén onderwijsgerelateerde job uitoefenen.

De focusgesprekken zullen plaatsvinden op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Je mag rekenen op een vergoeding van je verplaatsingsonkosten.

Als je wil deelnemen of meer informatie wil over mogelijke deelname of over het onderzoek, kan je contact opnemen met Tine Mombaers, de onderzoeker van dit project (Universiteit Antwerpen). Dit kan via mail of op het telefoonnummer 03 265 96 34. 

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan