45. Spelen met plus en min : ICT op het menu

Met deze educatieve computerspelen wordt optellen en aftrekken misschien iets leuker. Nogal dikwijls zijn de gewone werkblaadjes allesbehalve aantrekkelijk voor jonge kinderen. Door hen op een speelse manier de gewone oefenstof (plus en min tot honderd) aan te bieden via de computer, worden ze extra gemotiveerd. Er kan ook beter gedifferentieerd worden.

L’addition a trou
Twee programma’s zitten verborgen achter het beginscherm van dit programma.
Het eerste programma (entraînement) geeft een opteloefening (type a+x = b) weer met sommen tot honderd. De leerling bepaalt zelf zijn tempo, de computer de oefenstof. Indien gewenst kan men aan zwakkere leerlingen de gelegenheid geven om concrete hulpmaterialen te gebruiken. De computer blijft geduldig wachten tot de leerling het antwoord gegeven heeft.
Het tweede programma (jeu) geeft dezelfde oefenstof (type a+x = b) weer, maar dit spel wordt tegen de tijd gespeeld. Wie er in slaagt twintig oefeningen correct op te lossen, mag een leuk behendigheidsspel spelen.
Door de twee programma-onderdelen door elkaar te gebruiken, kan de leerkracht differentiëren. Zwakke leerlingen gebruiken het eerste deel, de anderen deel twee.

Math flash
Dit programma is een typisch drill & practice programma. Het geeft de leerling een aantal oefeningen op een rijtje, zonder meer. De leerkracht stelt eerst het programma in. Er zijn diverse mogelijkheden. De tijd, de te gebruiken getallen, het maximum eindcijfer, de bewerking en het aantal fouten dat mag gemaakt worden zijn instelbaar. De leerlingen moeten de oefeningen die op het scherm zichtbaar zijn oplossen tegen de tijd. Het programma heeft een beperkte registratiemodule. Bij elk goed antwoord is er een geluidssignaal te horen. Je kunt een pauzeknop aanklikken, die de tijdklok tijdelijk stopt. Het programma kan in quasi alle jaren van de basisschool gebruikt worden.

La tour
Oefenen van optellingen van het type x = a+b en x = a+b+c zijn hier aan de orde. Het eindresultaat is kleiner of gelijk aan honderd. In de toren verschijnt een trap met een getal op. Naast de toren krijgen de leerlingen vijf mogelijke optellingen te zien. Eén van die oefeningen is gelijk aan het getal op de trap. De leerlingen moeten de juiste oefening aanklikken. Dan verschijnt een nieuwe trap / oefening. Er is geen tijdslimiet ingebouwd. Foute antwoorden worden wel geregistreerd door middel van een vlagje. Na het aanklikken van de tiende fout, stopt het programma. Wie tien oefeningen correct oplost komt aan de top van de toren en krijgt een leuk spelletje als beloning.

Sebran
Jonge kinderen zullen veel plezier beleven aan de aangeboden, eenvoudige oefeningen. Opgelet! De taaloefeningen worden aangeboden in het Engels en het Zweeds. Daarom beperken we ons alleen tot de rekenoefeningen. Benodigdheden: keukenwekker en eventueel concreet rekenmateriaal. De kinderen kiezen een hartvormig figuurtje in een bepaalde (door de leerkracht opgegeven) kleur. Een instructie kan luiden 'Je klikt op het rode hartje en maakt de oefeningen'. Het programma genereert oefeningen. De optellingen en aftrekkingen zijn zeer eenvoudig en bruikbaar in het eerste leerjaar (groep 3) als zelfstandige oefenstof. Er is geen beperking op de tijd. Vooraf de werktijd instellen d.m.v. het gebruik van een keukenwekkertje is hier mogelijk.
We stellen volgende werkwijze voor:
° Leerkracht stelt tijd in;
° Leerling start programma op met muisklik op gekleurd hartje;
° Leerling noteert de opgave in boekje of werkblad (voorbeeld: 6+1=7);
° Leerling corrigeert zelf door het aanklikken van het gegeven antwoord. Een groen gezichtje maakt meteen duidelijk dat het antwoord correct is;
° Als de oefening fout gemaakt werd, moeten de leerlingen teruggrijpen naar concreet rekenmateriaal (blokjes, getalbeelden, …).  

Lies Van Laere
Leerkracht, ICT-coördinator

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
WiskundeICT
Info
App of software
Bijgewerkt: 04-05-2009
Categorie
Educatief (Leerling)
Trefwoorden
aftrekkencomputerspelhoeveelheidICTictmenuictmenulomaalmaaltafeloptellenpuntoefeningstipoefeningtafeltellenvermenigvuldigen