Secundaire scholen met ex-OKAN leerlingen

Een onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KULeuven toont aan dat ex-onthaalklassers meer dan andere leerlingen in het BSO, DBSO of het BuSO terecht komen. Ze halen meer C-attesten en minder A-attesten. Ze belanden vaak in het watervalsysteem en/of lopen veel onderwijsvertraging op en veranderen vaak van school in de hoop het daar beter te doen.

Om de onderwijskansen van gewezen onthaalleerlingen te verbeteren, wordt er sinds het schooljaar 2006-2007 in extra uren voorzien voor de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in het gewone onderwijs. Er wordt ook aan de onthaalklas gevraagd om de studieloopbaan van haar voormalige leerlingen op te volgen en correcte en volledige informatie over deze leerlingen te verstrekken aan het gewoon onderwijs. De onthaalklas kan bovendien ingeschakeld worden bij de coaching van leerkrachten in het gewone onderwijs. Maar de begeleiding van ex-OKAN leerlingen blijft natuurlijk onderdeel van de zorgopdracht van gewone scholen. Taalgericht vakonderwijs is hier van primordiaal belang.  

De eerste presentatie is van mevrouw Kathleen Collijs van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Talentweedaagse, september 2007). Het Speerpunt Anderstalige Nieuwkomers (onder het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen) constateert knelpunten en formuleert aanbevelingen voor de vervolgscholen van de OKAN-klassen.

In de tweede presentatie geeft Joris Verlinden, OKAN-coördinator, informatie over hoe de doorstroming en opvolging aangepakt wordt in het Stedelijk Instituut voor Secundair Onderwijs SISO 2 Marco Polo in Antwerpen.
Na een gedegen voorbereiding, informatieronde en advies van de klassenraad in januari-februari van de OKAN-klas volgt voor de betrokkene een kennismaking met het regulier onderwijs. Deze gebeurt door snuffelstages, waarbij de OKAN-leerkracht op de 1ste dag begeleidt en waarna de leerling een zelfevaluatie maakt.
In juni van het hetzelfde jaar formuleert de klassenraad een definitief advies, gebaseerd op interesses en toekomstplannen van het kind, taalniveau en leertempo, vooropleiding en gelijkwaardigheid van het diploma in het land van herkomst en administratieve voorwaarden. Het advies - voor regulier onderwijs, OKAN BIS, schakelklas, vervolgklas, basiseducatie of NT2 volwassenenonderwijs – wordt besproken met de ouders en de leerling.
Na dit hele traject wordt de vervolgschool grondig geïnformeerd.

De derde bijlage is een document met praktijkvoorbeelden van het instituut Berkenboom in Sint-Niklaas. 

Rein Bousard
Directie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
Anderstalige nieuwk. - NT2
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
OKAN - NT2
basiseducatie
secundair volwassenenonderwijs
NT2
Info
Artikel
Bijgewerkt: 18-01-2010
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal Informatie - Bespreking
Trefwoorden
anderstaligex-OKANnieuwkomerTasantalen

Ontdek ook