Een brug te ver? Overgang van Basis naar Secundair voor Frans

De moeilijke overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs voor Frans werd al aangekaart in het jaarverslag van de onderwijsinspectie in 2004. Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn:

• het gebrek aan kennis van de eigen eindtermen/leerplannen en die van het andere onderwijsniveau

• een onderwijspraktijk die te weinig aansluit bij de eindtermen • weinig kennis van elkaars didactische aanpak

• het verschil in voertaal tijdens de lessen Frans (voornamelijk Nederlands in de basisschool, voornamelijk Frans in het secundair onderwijs)

• een nauwelijks uitgebouwd niveauoverschrijdend overleg

• grote niveauverschillen tussen de leerlingen bij de instroom in het secundair onderwijs Nu basisscholen de mogelijkheid hebben om vanaf de kleuterklas met initiatie Frans te starten, is een doordacht en continu talenbeleid nog veel belangrijker. Tijdens deze voordracht werden enkele suggesties gegeven om de kloof enigszins te dichten.  

In de presentatie Een brug te ver? De overgang tussen basis- en secundair onderwijs voor het leergebied Frans bekijkt Liesbeth Martens van de lerarenopleiding van de KHLeuven de plaats van het Frans in ons onderwijs en de overgang tussen het BaO en SO. Zij stelt daarbij een aantal knelpunten vast en formuleert aanbevelingen zowel voor de onderwijzers, voor de leerkrachten van de eerste graad secundair als voor de directies.

De tweede presentatie Van breuk naar brug. Overgang BaO/SO voor Frans door Sven Geenens, directeur van het Koninklijk Atheneum Etterbeek geeft meer informatie over de aanpak van de problematiek in deze Brusselse school.

Rein Bousard
Directie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 5e, 6e leerjaar
Frans
secundair 1e graad a en b
Frans
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-04-2009
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
Clef d’oreen brug te verovergang van Basis naar Secundairpeilingtoetsentaalportfoliotalen