Talenbeleidsplan in de lerarenopleiding

Op de talentweedaagse (september 2007) werd een presentatie gegeven gericht op de lerarenopleiding, dus op de doelgroep van onderwijzers, leraren Nederlands, lerarenopleiders en andere vakspecialisten.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO, Nederland) trachtte in 2004-2005 op vraag van Lopon² (het Vlaams-Nederlandse netwerk van lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal) taalbeleid concreet gestalte te geven in de lerarenopleidingen via een pilootproject. Voor Vlaanderen sprong KaHo Sint-Lieven (campus Waas lager onderwijs) mee op de kar.

Met vallen en opstaan kregen de dertien doelen een plek binnen verschillende opleidingsonderdelen van de opleiding. Belangrijk daarbij was de start vanuit de stage. Een en ander werd concreet in de 'getrapte' bladwijzer met basiscompetenties, uitgewerkt in de leerlijn over de drie jaren van de opleiding. Op die bladwijzer was toen al een elfde basiscompetentie toegevoegd: de taalvaardigheid van de student en kwam correct taalgebruik ook terug als een elfde attitude. Een taalbeleidsplan begon zich te ontwikkelen.

Op 6 en 7 oktober 2006 stapten vier collega-opleiders en het opleidingshoofd naar een markt op de Dertien doelenconferentie van de Nederlandse Taalunie om daar uit te leggen hoe zij elk binnen hun eigen opleidingsgebied aan een aantal van de Dertien doelen werken. Het ging om een collega biologie, een collega wiskunde, twee collega's pedagogen en het opleidingshoofd. In de presentaties brengen zij dit verhaal opnieuw, maar vullen aan met wat ondertussen is ontwikkeld. Het taalbeleidsplan is ondertussen geëvolueerd naar een talenbeleidsplan.

Via deze presentaties maak je kennis met de concrete manier waarop een lerarenopleiding lager onderwijs werkt aan het bevorderen van de taalvaardigheid van de studenten vanuit de bezorgdheid en de overtuiging dat taal een belangrijk middel is om een goede onderwijzer te worden.

Een paar voorbeelden van initiatieven : de aanwezigheid van oud-studenten in immersiescholen in Wallonië (na een uitwisselingsproject met Malonne), de module initiatie Frans in het derde jaar met vrijwillige deelname van een aantal contractscholen, voorleesnamiddag voor de eerstejaars als voorbereiding op de vertelnamiddag…

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lerarenopleiding
Info
Artikel
Bijgewerkt: 13-06-2012
Nummer: 10282
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal Informatie - Bespreking
Trefwoorden
basiscompetentiesinstructietaalleesstrategieënlerarenopleidingstudiebegeleidingtaal- en talenbeleidtaalbeleidtaalgericht vakonderwijstaalvaardigheidtalenbeleidsplanvakdidactiektalen