Digitale borden : Eminent 2008 in Rome

Op vrijdag 5 december 2008 kreeg ik de kans om op Eminent de workshop Interactive whiteboards: issues and options te volgen. Deze sessie werd geleid door Jerome Morrissey, voorzitter van de werkgroep digitale borden van European Schoolnet. Deze werkgroep heeft als taak:

 1. Het verzamelen van Good Practices i.v.m. het gebruik van digitale borden.
 2. Het bestuderen van andere technische mogelijkheden/toestellen en nagaan hoe ze complementair met de digitale borden kunnen ingezet worden om het lesgeven op zich te ondersteunen, te verbeteren.
 3. Het opstellen van richtlijnen voor leerkrachten i.v.m. het gebruik van digitale borden.
 4. Het opstellen van navormingen i.v.m. het adequaat gebruik van digitale borden in het lesgebeuren.

De workshop verliep in drie fases:

Eerste fase: interactieve sessie met digitale feedback/response systeem
Tijdens deze sessie kregen we meerdere stellingen voorgeschoteld waarop we via het digitale feedback/response-systeem een antwoord moesten geven. Na het beantwoorden van de stelling werd onmiddellijk het resultaat van de bevraging in beeld gebracht en besproken met het publiek alsook met de drie aanwezige producenten van digitale borden, nl. Interwrite, Promethean en Smart Board.

De eerste vraag was: "Wat moet de drijfveer zijn om digitale borden op scholen te gebruiken?"
De conclusie van de bevraging was tweeledig: de motivatie om digitale borden op school aan te kopen, moet komen van de leerkrachten en van de regering. Leerkrachten moeten er zelf om vragen bij hun directie. Zij moeten het als een nieuw en verrijkend instrument leren kennen en het dan ook aan de directie vragen. De regering van haar kant moet de scholen (financieel) stimuleren om digitale borden te gebruiken.

Enkele andere conclusies uit deze sessie waren:

 1. Zowel ouders als studenten verwachten veel van het gebruik van digitale borden op school.
 2. Scholen moeten een besluit nemen: kopen we digitale borden in onze school of niet?
 3. Het is een dure technologie.

Tweede fase: een praktijkvoorbeeld uit Italië (Francesca Panzica)
Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (lessen over het pointillisme) behandelde juf Francesca Panzica, leerkracht lager onderwijs in Italië, de naar haar mening voordelen van het digitale bord.
De voordelen die juf Francesca aangaf waren:

 1. Het lesgeven op zich wordt verbeterd door implementatie van het digitaal bord.
 2. Er is een grotere betrokkenheid bij de kinderen als je het digitaal bord gebruikt.
 3. Met het digitale bord hebben de kinderen meer ‘fun' bij het leerproces.
 4. Het gebruik van een digitaal bord stimuleert het coöperatief leren.

Derde fase: een praktijkvoorbeeld van alternatieven voor het digitaal bord uit Ierland (Declan Donnelly)
Declan Donnelly kwam vertellen waarom ze op hun school in Ierland geen digitale borden hebben. Haar school heeft niet genoeg financiële slagkracht om voor elke leerkracht een digitaal bord te kopen. Samen met het korps gingen ze op zoek naar een alternatief. Ik was dan ook verrast door te zien hoe Declan Donnelly met een laptop, data projector, draadloos klavier en muis aantoonde dat je quasi alles kan doen wat je met een digitaal bord kan. Mijn persoonlijke mening is dat dit zeker geen ‘volwaardige' vervanging voor het digitale bord is, maar wel een zeer creatieve manier van werken.

Digitale borden zijn binnenkort niet meer weg te denken uit het onderwijs. maar let wel op voor de valkuilen... Een digitaal bord is een nieuwe technologie naast alle andere! Weten wanneer je het gebruikt is even belangrijk als het gebruik op zich!

Vincent Goddeeris
Organisatie, firma, vzw

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 30-01-2009
Nummer: 10836
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
digitale bordenEminenteminent 2008praktijkvoorbeeldPromethianRomesmart