36. Begeleid Zelfstandig Leren voor Nederlands en Frans : Digitale leermiddelen secundair

Verantwoording

De optie om Begeleid Zelfstandig Leren te organiseren voor leerlingen van de eerste graad wortelt in meerdere beweegredenen. De visie op leren vormt het fundament voor het initiatief. De belangrijkste motieven zijn:
  • de school wil op die manier bijdragen om de breuklijn tussen basis- en secundair onderwijs te overbruggen.
  • BZL biedt kansen naar zorgverbreding toe door differentiatie en remediëring van specifieke problemen.
  • binnen BZL wil de school een goede mix realiseren tussen zelfstandig leren werken en samen leren (peer-teaching).
  • in BZL kunnen algemene ICT-vaardigheden geïntegreerd worden.
  • de vakoverschrijdende eindtermen leren leren (plannen, materiaal beheren, gestructureerd werken, controleren) moeten optimaal aan bod kunnen komen.
Materiaalfiche

In de eerste graad worden de activiteiten voor de leerlingen gestructureerd via BZL-fiches.

Voor Frans bv. wordt voor elke BZL-opdracht een stappenplan voorgesteld in een standaardfiche. De leerlingen zijn deze manier van werken gewoon en kunnen de volledige opdracht zelfstandig uitvoeren door de stapjes te volgen. De leerlingen duiden aan welke stappen ze reeds afgewerkt hebben. Zo kan de leerkracht duidelijk zien waarmee ze bezig zijn.

Er zijn vaste onderdelen:gegevens bovenaan, start- en einddatum, begin- en einduur, benodigdheden, wijze waarop de opdracht gemaakt wordt, doel van de opdracht, stappenplan dat gevolgd wordt om de opdracht uit te voeren, stappenplan voor de verbetering van de opdracht, extra oefeningen.

Voordat leerlingen aan de opdracht beginnen, is het belangrijk dat ze weten waarover het gaat. Daarom wordt het doel van de opdracht steeds duidelijk omschreven.

Om te voorkomen dat ze vergeten hun naam en klas te noteren op elke pagina werd dit in de stapjes opgenomen. Die voorkomt klasseerproblemen later.

Sommige opdrachten kunnen per twee gemaakt worden. Dit wordt steeds op de fiche vermeld. Een vaste ingrediënt van de opdrachtfiche houdt in dat de leerlingen moeten controleren wat ze precies nodig hebben om aan de opdracht te kunnen beginnen (agenda, computer, opdrachtfiche, overzicht oefeningen, woordenboek).

Vervolgens komt de eigenlijke opdracht aan bod. In een normale opdracht worden een 4-tal oefeningen opgegeven, eventueel uit te breiden met extra oefenmateriaal voor leerlingen die sneller klaar zijn.
Rein Bousard
Directie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
NederlandsFrans
Info
Artikel
Bijgewerkt: 27-06-2009
Categorie
ICT-tip
Trefwoorden
Begeleid Zelfstandig Lerendigitale leermiddelengrammaticahoofdlettersictmenuictmenusoleermiddelensosamenstellingwerkwoordspellingwoordontledingzinsontledingtalen