40. Generatieoverschrijdend en schooldoorbrekend leren met 5D : Digitale leermiddelen secundair

Verantwoording

Constructivistisch leren en peer-tutoring zijn geen onbekende begrippen voor veel scholen. Oudere leerlingen helpen jongere, klasgenoten ondersteunen en leren van elkaar. 5D kadert dergelijke initiatieven in een leerpsychologische theorie en gaat nog een stap verder.

De theorie is geformuleerd door prof. Michael COLE van de universiteit van Californië. Kernideëen uit het 5D-project zijn:
  • Plaats de leerlingen voor motiverende opdrachten, al dan niet met ICT.
  • Geef opdrachten die vertrekken van een probleemstelling en vanuit het dagelijkse leven.
  • Plaats ze in een situatie waarin ze samen met iemand leren en bouw de interactie zodanig op dat beide partners leren (bidirectioneel).
  • Doorbreek de traditionele visie op leren en onderwijzen; breek de interinstitutionele en intergenerationele muren af rond de school; voorzie samenwerking tussen leerlingen uit verschillende geledingen van de school (ASO-TSO, basisschool – secundaire school) of bouw een samenwerkingsverband uit met instanties buiten de school.
  • Bied de partners in het leerproces voldoende tijd om reflecteren over hun leerproces en laat hen deze metacognitieve kronkels verwoorden.
Het project dat hier beschreven wordt, is één van de initiatieven die de Vlaamse ENIS-scholen gerealiseerd hebben. In de schooljaren 2002-2003 en 2003-2004 hebben 25 scholen dit ideeëngoed concreet gestalte gegeven in hun school. In deze fiche belichten we één voorbeeld.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 25-10-2011
Nummer: 12819
Categorie
ICT-tip
Trefwoorden
digitale leermiddelengeneratieoverschrijdendictmenuictmenusoleermiddelensoleren met 5Dpeer tutoringschooldoorbrekendsecundair