42. E-learning met Dokeos : Digitale leermiddelen secundair

Verantwoording
Dokeos is een webgebaseerd teleleerplatform. Een didactisch verantwoord gebruik van een dergelijke leeromgeving kan leerlingen motiveren en stimuleren. Multimediale aanvullingen en remediërende oefeningen zorgen voor een andere benadering van de leerstof. Het pakket is gebruiksvriendelijk en men kan zich als docent vooral toeleggen op een goed onderwijskundig scenario en begeleiding van de leerlingen.

De leeromgeving is voorzien van SCORM-modules (Sharable Content Object Reference Model) dat toelaat herbruikbare leerinhouden als leerobjecten in een gemeenschappelijk technisch referentiemodel voor computer- en webbased leren te realiseren.

Materiaalfiche
Dokeos bevat een indrukwekkende reeks gereedschappen.

 • Cursusbeschrijving laat toe, al dan niet gebruik makend van voorgedefinieerde categorieën, de cursus te beschrijven.
 • Documenten: Hier worden al het cursusmateriaal, de opdrachten, de presentaties ter beschikking gesteld aan de studenten. Dit kan in om het even welk formaat (openofficebestand, pdf, html, video, MS-office bestand).
 • Links maakt het mogelijk een lijst met links te beheren.
 • Via Agenda kunnen alle lessen, taken en deadlines gestructureerd worden; een ideaal hulpmiddel om te plannen.
 • Ad Valvas biedt de mogelijkheid mededelingen te plaatsen of naar de e-mail van individuele studenten, groepen studenten of alle studenten te sturen.
 • Open en gesloten discussiefora opzetten en beheren gebeurt via Forums.
 • Taak-, studie- of projectgroepen creëren, elk met een eigen discussieforum en ruimte om documenten uit te wisselen kan via “Groepen”.
 • Een directe uitwisseling tussen docent en één of meerder studenten kan via Dropbox. Hier kan men studenten taken laten inleveren of documenten uitwisselen met individuele studenten, groepen studenten of alle studenten.
 • Studenten taken laten inleveren of eindrapporten vanuit de groepsruimte laten publiceren kan ook via Studentenpublicaties. Alle ingeleverde taken kunnen hier met één klik aan alle studenten ter beschikking worden gesteld. Hier wordt een directe uitwisseling mogelijk gemaakt tussen de docent en alle studenten of tussen alle studenten onderling.
 • De tool Oefeningen laat toe zelf toetsen aan te maken.
  De rubriek Gebruikers is een beheersinstrument. Men kan de studentenpopulatie in de cursus organiseren en assistenten rechten van cursusbeheerder geven.
 • Via Chat is het mogelijk online colleges of spreekuren te organiseren.
 • Conferentie gaat nog een stapje verder: een online college organiseren, met de optie om presentaties te tonen, te chatten of audio- en videostreaming in te schakelen.
  Via
 • Learning Path (leerpad) kan men een scorm1-module importeren in de cursus.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 28-06-2011
Nummer: 12821
Categorie
ICT-tip
Trefwoorden
agendadigitale leermiddelenDokeosdropboxE-learningictmenuictmenusoleermiddelenso