18. Webquest : Digitale leermiddelen secundair

Verantwoording
Met een degelijk opdrachtenblad ben je reeds goed op weg om de leerlingen zelfstandig informatie te laten opzoeken. Een webquest gaat nog een stapje verder: vertrekkende van een probleemsituatie die nauw bij de leefwereld van de leerlingen aansluit en vanuit glasheldere evaluatiecriteria die ook aan de leerling worden meegedeeld, werken ze een miniproject uit, gebruik makend van internetinformatiebronnen. Ze plannen hun opdracht, krijgen de kans om te evalueren en bij te sturen en moeten ook hun werk presenteren en (laten) beoordelen. Alle componenten van leren en leren leren komen nadrukkelijk terug in een goede webquest.

Materiaalfiche
Een webquest is een gestructureerde multimediale zoektocht naar informatie gebruik makend van internet. Op webquests.nl wordt het omschreven als 'een soort educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatiebronnen, die op het internet te vinden zijn.'
Het model werd ontwikkeld begin de jaren 1995 op de San Diego State University (Californië) door Bernie Dodge en Tom March.

Dat een quest verschilt van gewone werkblaadjes blijkt uit de vaste ingrediënten die een webkwestie bevat:

1. Een inleiding

Deze heeft de bedoeling de leerlingen te motiveren voor de opdracht en tegelijkertijd te oriënteren op de taak die hen te wachten staat.

2. De opdracht

De kwaliteitseisen waaraan deze moet voldoen zijn minimaal:
  • de leerlingen kunnen aanspreken;
  • aansluiten bij de leerinhouden en eindtermen;
  • leerlingen aanzetten tot een hoog niveau van informatieverwerking;
  • goed gebruik maken van internet.

3. De verwerking

Hier vinden de leerlingen suggesties over hoe ze de taak moeten aanpakken. Hoe moeten ze werken? Er zijn hier vaak stappenplannen te vinden om taken aan te pakken.

4. De informatiebronnen

Deze pagina bevat een duidelijke opgave van de bronnen waar de leerlingen relevante, kwaliteitsvolle en aangepaste informatie kunnen vinden.

5. De beoordeling

Hier staat gedetailleerd beschreven op basis van welke criteria de leerlingen zullen beoordeeld worden. De leerlingen komen haarfijn te weten wat gequoteerd wordt en wat een bepaald cijfer betekent.

6. De afsluiting

Dit is een leuke activiteit om de leeractiviteit af te ronden.

Bovendien bevat een degelijke webkwestie ook nog een informatiedeel voor de leerkracht.
Jo Hoornaert
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-04-2009
Categorie
ICT-tip
Trefwoorden
digitaleictmenuictmenusoleermiddelensopoezieVikingwebkwestieWebquest