Zelfstandig werken met studiewijzers bij biologie : Digitale leermiddelen secundair

Verantwoording
Bij zelfgestuurd leren moeten leerlingen in de mate van het mogelijke zelf hun kennis construeren. Noodzakelijke ingrediënten zijn kwaliteitsvolle sites en degelijke ondersteuning van de leerkracht. Een basisdocument daarbij is de studiewijzer. Het is belangrijk dat de leerlingen over de diverse vakken heen zoveel mogelijk met een zelfde model van studiewijzers worden geconfronteerd, zowel wat de structuur als wat de vormgeving betreft.

Materiaalfiche
Voor biologielessen is de Nederlandse Biopleksite een schitterend hulpmiddel. Vooral de interactieve animaties zijn interessant: ze geven leerlingen de gelegenheid belangrijke biologische processen te ontleden in diverse stappen en ze tegelijkertijd als een continu verlopend proces te bekijken. Dynamische processen zijn immers moeilijk weer te geven in een gedrukte tekst. Deze animaties vormen dus een ideale aanvulling bij de informatie in het handboek. Een pluspunt is uiteraard ook dat alle uitleg in het Nederlands is.

Een aan het Limburgs Universitair Centrum verbonden werkgroep ontwikkelde in de loop van het schooljaar 2004-2005 een model en werkt dat uit in een aantal voorbeelden, meer bepaald voor de leerstof biologie van de 3e graad ASO. Een studiewijzer bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen van de les(sen) en vooral richtlijnen voor de van de leerlingen verwachte studieactiviteiten en voor de evaluatie.

In de richtlijnen is ook altijd aangegeven van welke bronnen de leerlingen gebruik kunnen maken om de leerstof zo zelfstandig mogelijk te verwerken. Dat kunnen internetsites zijn, door de leerkracht ter beschikking gestelde teksten of het handboek.

Jo Hoornaert
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Biologie
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-06-2009
Categorie
ICT-tip
Trefwoorden
biologiebiologyBioplekcellsalivedigitaleictmenuictmenusoleermiddelenleermiddelensoleren lerensecundairstudiewijzerstudiewijzerswerkenzelfstandigzelfstandig werken