Is een geadopteerde een allochtoon?

 "Goede middag. Mijn naam is Antoon, maar niet allochtoon!"

Voor alle duidelijkheid begin ik eerst met een paar heel korte definities online uit het encyclopedisch woordenboek.

Migrant: iemand die vanuit een ander land geëmigreerd is om in een nieuw land langdurig of definitief ter verblijven en te werken.

Allochtoon: neologisme, tegengesteld aan 'autochtoon' of oorspronkelijke bewoner. Term die neutraler is dan 'migrant'. Drukt uit dat de persoon, zijn ouders of grootouders uit een ander land afkomstig zijn. Het merendeel van de allochtonen hebben een permanent verblijfsstatuut. Iemand van wie ten minste een van de ouders in het buitenland is geboren.

Vreemdeling: juridische term voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft en die, naargelang het statuut, kan ingeschreven zijn in een bevolkings-of vreemdelingenregister. Niet wenselijk als ermee verwezen wordt naar allochtonen in het algemeen, omdat de aanduiding 'vreemdheid benadrukt'. Een vreemdeling heeft geen vestigings- of verblijfsvergunning en is niet woonachtig in de EU.

Buitenlander: idem als vreemdeling. Verder nog... een 'barbaar' bij de Romeinen. Het woord 'buitenlander' of 'vreemdeling' heeft in België/Nederland een sterk pejoratieve klank gekregen, omdat mensen uit etnische minderheden die wel in het bezit zijn van de Nederlandse/Belgische nationaliteit vaak nog steeds door velen verkeerd worden bekeken.

Asielzoeker: persoon die een aanvraag om toelating als 'vluchteling' heeft ingediend. Asielzoekers zijn mensen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten, om in een ander land (bijv. België/Nederland) bescherming of asiel te zoeken. Het is iemand die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert voor schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag.

Geadopteerde: raar maar waar, hier vindt men geen definitie op dit exact woord, zelfs ook niet het woord 'adoptiekind'. Men moet direct gaan zoeken naar het woord 'adoptie' of 'adopteren'. Dus, ik als geadopteerde (wat ik ook ben) kan men niet verklaren. Heel eigenaardig in een tijd waar er zoveel neologismen ontstaan, en adoptie in België reeds begin jaren '70 is begonnen.

Als ultieme vraag: "Wat is synoniem met elkaar of welk woord is een oorzaak of gevolg van het ander?"

Ik heb me eerst wat ingeleefd in deze terminologie alvorens hier een duidelijke persoonlijke mening te vormen. Een beetje rond mij gekeken: individuen, cultuurgroepen en mensen waarvan ik zeker weet dat hij/zij geadopteerd zijn. Maar niet te vergeten: waarom stel ik mij die vraag? Omdat ik mij in de eerste plaats niet associeer met een paar bovenvermelde definities, laat staan geen enkele (behalve geadopteerde). Het is zeker niet de bedoeling de de mensen die dat effectief zijn op een of andere manier te kwetsen. Zeker niet. Een staat, een bevolking bepaalt een beetje zelf tot welke categorie elke gemeenschap 'moet' behoren. Een volgende vraag is: heeft mijn centrale vraag niet te maken met een gevoel, dan wel met een duidelijke definitie? Nogmaals, de twijfel slaat mij om de oren. Ik moet proberen redelijk zijn, want containerbegrippen dat is nogal wat. Vaak geassocieerd met 'problemen', wat niet altijd juist is.

Als je een buitenlandse geadopteerde bent met een duidelijke opvallende andere huidskleur, dan is het evident dat je meer wordt bekeken. Als opgroeiend kind word je dat na een poosje wel gewoon (sommige zullen het nooit gewoon worden). Ik heb er geen problemen mee, maar je voelt het nu en dan wel eens. Het is hetzelfde gevoel als westerse toeristen in een of ander Zuidamerikaans  of Aziatisch land bekeken worden door de inwoners. Daar kies je ook niet voor, maar het is nu eenmaal zo. Dat andere bepaalde mensen ook zo over je denken heeft te maken met onwetendheid en een maatschappijfenomeen. Dit is ook logisch. Het staat niet op ons gezicht te lezen dat je een 'vreemde' autochtoon bent, dat je goed ingeburgerd bent, dat je de Belgische nationaliteit bezit, enzovoorts. Het verschil tussen een Indiër en een Pakistani is bijna niet te zien. Een geadopteerde Pakistaan zal je wellicht niet tegen het lijf lopen (want in de Islam is adoptie verboden). Hoe de autochtone bevolking je ook bekijkt, we zullen er gewoon mee moeten leven. De klederdracht verraadt als je geïntegreerd bent of niet. Mocht ik zuiver typische Indische klederdracht dragen, dan geef ik toch een duidelijk (verkeerd) signaal aan de mensen. Dan is het ook logisch dat je echt als allochtoon wordt aanzien. Als je met een groep geadopteerden van dezelfde cultuur op stap gaat, dan is deze redenering identiek hetzelfde.

Als je naam exotisch klinkt, dan gaat men al daar op af. Het omgekeerde kan ook eens  voorvallen. Ooit was er eens een naamafroeping in de klas, toen ik 21 jaar was. Ik had mijn vinger opgestoken toen ik mijn naam 'Jo Verhaeghe' hoorde. Op het einde vroeg de docent wie ik was, want volgens hem stond mijn naam blijkbaar niet op de lijst. Ik keek verwonderd en zei dat hij mijn naam reeds had vernoemd. Dit zal ik nooit vergeten. Je mag nog zo een bruine of welke huidskleur hebben, een puur Vlaamse voornaam verwacht men soms niet. En een blanke Nederlander met een echt Hollands accent, jaren in België woont (niet hier geboren), de Belgische nationaliteit heeft aangenomen, is dat dan ook een allochtoon? Volgens de definitie wel, maar wat kan het hem/haar schelen.

En wat maakt het uit. Een definitie kan je niet veranderen. Een gevoel wel, die kan omslaan. De ene keer ga je er beter mee om, de andere keer kan je er eens goed van wakker liggen. Belangrijk is dat je voor jezelf weet waarom je geadopteerd bent of waarom je als allochtoon wordt aanzien, en voor de rest heb je een leven zoals elke mens op deze planeet.

Jo Verhaeghe
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Gedrags- en cultuurwetenschappenLevensbeschouwing (erkende godsdienst, zedenleer)Politieke en sociale wet. - Maatschappijleer
lerarenopleiding
privésector
Info
Artikel
Bijgewerkt: 11-09-2009
Nummer: 14322