Jobprofiel ICT-coördinatoren, inzichten sterke ICT-teams en conceptrichtlijnen: Onderzoeksrapport


Het is de ambitie van het project om de taak van de ICT-coördinator breder te helpen inbedden in een teamgerichte ICT-werking van de scholen. Momenteel geven veel ICT-coördinatoren aan dat ze in de school alleen instaan voor alle ICT-taken. 

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken, stelde het project drie taken voorop:

  1. Het ontwikkelen van een jobprofiel voor ICT-coördinatoren dat duidelijk omschrijft wat ICT-coördinatie inhoudt, dat kan bijdragen aan het versterken van de positie van de ICT-coördinatoren en de evolutie naar een teamgerichte ICT-werking kan ondersteunen.
  2. Een onderzoek naar de kenmerken van sterke ICT-teams met als doel een nieuw model van teamgerichte ICT-coördinatie voor te stellen.
  3. Het ontwikkelen van richtlijnen voor meer teamgerichte ICT-coördinatie op school.

Gebruik

  • Dit rapport is een van de resultaten van het tweejarige project ‘Digitale transformatie in het Vlaams onderwijs: hervorming van de ICT teams in scholen’. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Instrument voor technische ondersteuning (TSI) en geïmplementeerd in samenwerking met de Europese Commissie.
  • De doelstelling is om de Vlaamse overheid te ondersteunen bij de  implementatie van het speerpunt ‘een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid’ van het
    Digisprong-actieplan, meer in het bijzonder door de ontwikkeling van een strategie en richtlijnen om scholen in basis-, secundair en volwassenenonderwijs te ondersteunen bij de transitie naar het effectief gebruik van ICT voor leren en onderwijzen.

Rapport 3 - Takenoverzicht ICT-coördinatie, kenmerken sterke ICT-teams, voorlopige richtlijnen voor meer teamgerichte ICT-coördinatie

Bestanden

Ontdek ook

Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.
1 reacties
Zeer interessant!