LiNk! Nederlands : Methode voor Nederlands

Vanaf september 2010 zijn er voor Nederlands nieuwe leerplannen. Bijgevolg zijn leerkrachten Nederlands verplicht om nieuwe handboeken Nederlands te gebruiken in de eerste graad.

LiNk! Nederlands garandeert:

 • degelijkheid en duidelijke structuur
 • conformiteit met de nieuwe leerplannen voor Nederlands voor de eerste graad
 • ondersteuning van het competentieleren en ook de groei van kennis, vaardigheden, attitudes en persoonlijke ontwikkeling
 • optimale didactische ondersteuning voor leerkracht én leerlingen (competentieplan, stappenplannen...)
 • strategisch taalvaardigheidsonderwijs
 • thema’s en bronmateriaal die aansluiten bij de leefwereld van de leerling
 • uitdagende en creatieve opdrachten
 • bijzondere aandacht voor schooltaalwoorden
 • pasklare evaluatiemomenten en -mogelijkheden
 • uitgebreid pakket aan differentiatie- en remediëringsmogelijkheden

Vaardigheden
In alle hoofdstukken komen kennis en vaardigheden geïntegreerd aan bod. Per trimester worden de geziene leerstof en deelvaardigheden gebundeld in een totaaltaak. Aan de hand van verschillende werkvormen en deelopdrachten werken de leerlingen een grote taak uit en beoordelen zichzelf en elkaar achteraf.

Taalbeschouwing
Taalbeschouwing wordt geïntegreerd en binnen een context aangeboden. Hiervoor wordt vertrokken vanuit concreet en herkenbaar materiaal. Achteraan in het leerboek en in het leerwerkboek wordt de theorie bondig gebundeld (LiNk! Extra). Inoefening gebeurt in het werkboek of leerwerkboek en via Knooppunt kunnen de leerlingen aan een uitgebreid pakket extra oefenmateriaal.

Schooltaalwoorden
Schooltaalwoorden worden geïntegreerd aangeboden en functioneel en vanuit de context aangepakt. Elk hoofdstuk sluit af met een leuke opdracht rond de gezien ‘moeilijke’ woorden (werkboek: ‘LiNke boel’ en leerwerkboek: ‘Dat was lastig!’). Via Knooppunt wordt een pakket digitale basis- en uitbreidingsoefeningen aangeboden en door middel van een postertemplate en een lijst van schooltaalwoorden met voorbeeldzinnen kan de leerkracht nog visuele ondersteuning in de klas voorzien.

Leren leren
De leerlingen worden op verschillende manieren geholpen bij hun leerproces om ook in zelfstandigheid te kunnen groeien.

Twee verschillende versies!
LiNk! Nederlands biedt bewust twee verschillende versies (leerboek + werkboek versus leerwerkboek). De uitgangspunten zijn hetzelfde (referentiekader, thema’s, leerstof), maar de uitwerking ervan verschilt naargelang het doelpubliek (taalsterke of meer technisch georiënteerde leerlingen). Dit uit zich in bv. hetzelfde tekstmateriaal maar verschillende opdrachten, verschillende tekstfragmenten, andere instap voor bepaalde taalbeschouwelijke elementen...).

Uitgeverij Plantyn
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a
Nederlands
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-03-2012
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
leerplanLiNkmethodeNederlandsPlantyntalen