Techniek 3D : Techniek in drie dimensies

logo
Bron

Nieuwe en herkenbare methode:
Nieuw
, want volledig conform inhoud en geest van de nieuwe eindtermen en leerplannen (vvkso + go!)
Herkenbaar, want wat goed was, is behouden.

Techniek in 3 Dimensies = werkt aan technische geletterdheid
De nieuwe eindtermen stellen dat het vak techniek tot doel heeft om uw leerlingen ‘technisch geletterd’ te maken. Dit betekent dat (zoals verwoord in de uitgangspunten bij de eindtermen) uw leerlingen:

 • weten wat techniek is en waar het in techniek om gaat: techniek begrijpen = Denken
 • over de nodige vaardigheden beschikken om verantwoord en competent om te gaan met techniek: techniek hanteren = Doen
 • het belang en de impact van techniek op de maatschappij(en andersom) weten in te schatten en te beoordelen: techniek Duiden

In Techniek 3D komen de 3 dimensies die leiden tot technische geletterdheid evenwichtig en complementair aan bod.


De nieuwe funderende doelen van de ET, die erop gericht zijn om technische geletterdheid te verwerven, zijn:

 • inzicht hebben in de essentie van techniek: in wat techniek is en hoe het werkt;
 • een vaardige techniekgebruiker zijn: technische systemen gebruiken, realiseren, onderhouden, afstellen, verbeteren....;
 • een verantwoordelijke techniekgebruiker zijn: duurzaam omgaan met techniek;
 • kritisch-creatief duiden van technische ontwikkelingen en van de rol van techniek in de samenleving;
 • technisch talent waarderen bij zichzelf en bij anderen;
 • de verscheidenheid van toepassingen in de wereld van techniek verkennen.

Aan deze doelen wordt via de verschillende eindtermen over de volledige eerste graad gewerkt. Maar om onmiddellijk heel gericht via de nieuwe koers te varen, besteedt boek 1 Techniek leeft alvast expliciete aandacht aan deze funderende doelen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Uitgeverij Plantyn
Organisatie