Techniek Explora : Technische geletterdheid

Techniek Explora
- een volledig nieuw concept i.f.v. de nieuwe eindtermen
- techniek exploreren = onderzoeksgericht leren

De nieuwe eindtermen hebben tot doel om alle leerlingen ‘technisch geletterd’ te maken. Dit betekent dat (volgens de uitgangspunten bij de eindtermen) uw leerlingen:

  • weten wat techniek is en waar het in techniek om gaat: techniek begrijpen;
  • over de nodige vaardigheden beschikken om verantwoord en competent om te gaan met techniek: techniek hanteren;
  • het belang en de impact van techniek op de maatschappij (en andersom) weten in te schatten en te beoordelen: techniek duiden.


De nieuwe leerplannen (VVKSO en GO!) stimuleren om de invulling van de nieuwe eindtermen op een vernieuwende = een actieve, inductieve en projectmatige manier na te streven.

Techniek Explora vertaalt dit op een haalbare manier naar de praktijk door middel van:

  • het Techniek Explora Opzoekboek, een graadboek met alle basisinformatie en –documentatie gestructureerd én rijkelijk geïllustreerd.
  • 5 projectdossiers per jaar met onderzoeksopdrachten, inzichtverruimende doeactiviteiten én leerstofverwerkende oefeningen, waarbij het opzoekboek de eerste bron is voor nodige kenniselementen.


De keuze voor de combinatie van een Opzoekboek en Projectdossiers maakt het mogelijk om:

  • enerzijds de kennis, nodig om techniek te begrijpen en te hanteren, gestructureerd aan te bieden in het Opzoekboek;
  • anderzijds deze kennis actief te verwerken aan de hand van projectdossiers, waarbij telkens op een relevante manier aandacht besteed wordt aan de impact op de maatschappij.
Uitgeverij Plantyn
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a
Techniek (technologische opv.)
ander
techniek
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-03-2012
Nummer: 23116
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
ExploraPlantyntechniektechnische geletterdheidtechnologie