Nieuwe TOP : Wiskundemethode

De visie en de didactische aanpak van Nieuwe TOP

Wat? Nieuwe TOP
, de opvolger van de trendsetter in de wiskunde: TOP
Hoe? Nieuwe TOP kiest net als TOP voor

 • een didactisch comfort, maar niet zonder de leerkracht een grote didactische vrijheid te geven. Doordat bijv. de leerstof van meetkunde en getallenleer in aparte boeken wordt aangeboden, kan de leerkracht zelf beslissen op welke manier de leerstof afgewisseld wordt. Maar ook de grote hoeveelheid oefeningen, de ruimte voor differentiatie en de verschillende werkvormen zorgen voor een didactisch comfort;
 • bijzonder veel aandacht voor een logische wiskundige opbouw en een correct wiskundig taalgebruik;
 • een heldere redenering, ook bij moeilijkere leerstof;
 • een langzame progressie op maat van de leerling;
 • vorderingsfiches zodat leerlingen een duidelijk beeld krijgen van hun prestaties


De opbouw van de theorie
Nieuwe TOP maakt elke leerinhoud uitstekend STUDEERBAAR.

De methode koos immers voor

 • een rustige opmaak en heldere bladspiegel
  > duidelijke structuur
  > theorie opgebouwd per paragraaf, dus geen voortdurende afwisseling theorie – oefeningen;
 • aandachtstrekkers voor de ‘te onthouden’ leerstof of voor werkwijzen;
 • een veelvuldig gebruik van voorbeelden om de leerstof te illustreren;
 • samenvattingen op het einde van elk hoofdstuk als herhaling / overzicht van de theorie van het hoofdstuk.


Nieuwe TOP werd geschreven naar de letter maar vooral naar de GEEST van het nieuwste leerplan:

 • de aanduiding van de beheersingsniveaus (elementair / basis / verdieping / uitbreiding);
 • de aandacht voor geleidelijke mathematisering
  • bijv.: overgang lagere school – 1ste jaar secundair onderwijs
  • bijv.: 1ste jaar: overgang van een intuïtieve aanpak van de wiskunde naar een meer gestructureerde en wiskundige benadering
  • bijv.: 2de jaar: overgang van ‘vaststellen’ van eigenschappen naar argumenteren en bewijzen;
 • de spiraalsgewijze opbouw waarbij bepaalde stukken leerstof verschillende keren aan bod komen en telkens wat meer uitgediept worden;
 • de ruimte voor verschillende werkvormen.


De opbouw van de oefeningen
De grote hoeveelheid aan oefeningen in deze methode biedt grote didactische mogelijkheden:

 • differentiatie, BZL, …;
 • verschillende soorten oefeningen:
  • reeksen ‘pure wiskundige oefeningen’ met stijgende moeilijkheidsgraad om een bepaalde wiskundige vaardigheid goed in te kunnen oefenen
  • toepassingen in context geplaatst, waarbij naast wiskundige kennis en vaardigheden ook probleemoplossende vaardigheden aan bod komen
  • oefeningen waarbij de opgave gepresenteerd wordt in de vorm van tabellen, grafieken, tekeningen, … verspreid over de verschillende hoofdstukken;
 • veel aandacht voor remediëring: leerlingen die moeite hebben met basisoefeningen vinden onmiddellijk na een oefening een remediëringsoefening met zelfde opgave waarbij de moeilijkheidsgraad opnieuw wordt opgebouwd (ook geschikt als voorbereiding op toets of examen);
 • naast elementaire en basisoefeningen zijn er ook uitdagende oefeningen (verdieping, uitbreiding) voor leerlingen die dat ietsje méér aankunnen;
 • herhalingsoefeningen op het einde van elk hoofdstuk, waarin de leerstof van het hele hoofdstuk op een geïntegreerde manier aan bod komt.

Uiteraard gebeurt dit alles in het kader van het nieuwste leerplan wiskunde.

 • de aanduiding van de beheersingsniveaus (elementair – basis – verdieping – uitbreiding);
 • 2de jaar: gebruik van diagnostische toetsen die de opfrissing van de leerstof van het 1ste leerjaar op maat van de individuele leerling mogelijk maakt;
 • ICT-integratie via knooppunt (interactieve oefeningen, applets en geogebrabestanden zelfs in twee versies: opgaven die de leerlingen met geogebra kunnen oplossen en opgaven waar de weg naar de oplossing met behulp van Geogebra door de leerkracht geïllustreerd wordt.


Vaste rubrieken in Nieuwe TOP zijn:

 • Curiosa: interessante ‘weetjes’ bij de leerstof;
 • Samenvattingen;
 • Herhalingsoefeningen;
 • Wiskunde zonder grenzen: een selectie van oefeningen uit kangoeroewedstrijden, junior wiskunde olympiades, … Een uitdaging voor alle leerlingen!
 • Speelse wiskunde: leerstof op een speelse manier toegepast.
Uitgeverij Plantyn
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a
Wiskunde
Info
Artikel
Gepubliceerd: 11-06-2010
Nummer: 23210
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
ICT-eindtermenleerplanmethodeNieuwe TOPPlantynUitgeverij Plantynwiskundemethode