Delta Transparant : Wiskundemethode

Delta Transparant is een methode die in de eerste graad van het secundair onderwijs gebruikt wordt. De zes leermappen van Delta Transparant zijn leerwerkboeken, gebaseerd op het principe dat uitgaat van de reden waarom we iets doen. Dat ‘wat-waarom-doen-model’ staat voor een actieve aanpak van wiskunde. Kennis en inzicht (wat en waarom) worden succesvol gecombineerd met vaardigheden (kunnen) en attitudes (doen).

De opbouw van de leermappen activeert leerlingen voor Begeleid Zelfstandig Leren met de leerkracht als coach.

Getallenleer en meetkunde zijn als één geïntegreerd geheel verwerkt.

Begrippen en technieken worden compact omschreven en geïllustreerd met rekenschema’s en figuren. Via invulopdrachten die didactisch gerangschikt zijn volgens de drie beheersingsniveaus, breidt de leerling stap voor stap zijn wiskundige competenties uit. Deze actieve aanpak van de wiskunde wordt aangevuld met een ‘Terugblik’ op de leeritems van elke paragraaf en afgesloten met een ‘Test je kennen en kunnen’.

Het didactische model van Delta Transparant accentueert de raakpunten tussen getallenleer en meetkunde, zoals de nieuwe leerplannen vragen. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het leren ‘omschrijven van begrippen en eigenschappen’, in het tweede jaar op het ‘onderzoeken en verklaren’.

Delta Transparant maakt wiskunde transparant voor ALLE leerlingen.


Systematisch en met beheersingsniveaus
Delta Transparant
, naadloos aansluitend op het basisonderwijs, zorgt bij elke nieuwe leerinhoud voor een systematische opbouw en verwerking. Na een instapoefening wordt de theorie compact en helder uitgelegd.

Bovendien worden de opdrachten didactisch gerangschikt zodat leerinhouden systematisch worden opgebouwd en verwerkt. Iconen verwijzen naar het beheersingsniveau:

  • Elementaire opdrachten die elke leerling vlot kan uitvoeren.
  • Basisopdrachten die een moeilijkheidsgraad hebben die overeenkomt met het te realiseren niveau voor alle leerlingen.
  • Verdiepingsopdrachten die bestemd zijn voor leerlingen die meer aankunnen dan het basisniveau.
  • De uitbreidingsleerstof staat niet her en der tussen de basisleerstof, maar krijgt een aparte paragraaf.

Door deze aanpak is het mogelijk de leerlingen zelfstandig aan de slag te laten en als leerkracht te coachen.


Terugblikken en zelfevaluaties
De actieve aanpak van Delta Transparant wordt steeds aangevuld met een ‘Terugblik’ op de leeritems van elke paragraaf.
‘Test je kennen & kunnen’ bij het einde van elke paragraaf vat de theorie samen aan de hand van meerkeuzevragen. Zo kunnen de leerlingen zelf hun wiskundige competenties testen.


Algemeen
Getallenleer en meetkunde zijn in deze methode verwerkt tot een geïntegreerd geheel. Begrippen en technieken worden compact omschreven en geïllustreerd met rekenschema’s en figuren. Via opdrachten die didactisch gerangschikt zijn volgens de drie beheersingsniveaus breidt de leerling stap voor stap zijn wiskundige competenties uit.

Met de rubrieken ‘Machinerekenen’ en ‘Meetkundige constructies’ pakt Delta Transparant deze inhouden met een voorbeeldige ernst, maar op een hedendaagse wijze aan.

Tot slot staat de leerinhoud over diagrammen en grafieken niet meer in één hoofdstuk. U vindt ze gespreid over de hoofdstukken van de leermappen, conform het nieuwste leerplan.

Met minder inspanningen zullen leerkrachten een hoger wiskundig rendement bereiken.


In het bijzonder
Dat elk hoofdstuk een strakke structuur heeft met een overzicht van de leerinhouden, met paragrafen en leeritems, hoeft niet te verbazen. Maar mogelijk doet het aantal contextgebonden oefeningen dat wel.
Delta Transparant pakt hier echt mee uit.
En ... de uitdaging blijft levendig.

Symbooltjes duiden de aard van de te verwerken leerstof aan.

Bovendien wordt er gewaakt over de verticale leerlijnen en heeft Delta Transparant een trefwoordenregister. Dankzij de goede handleiding komt de methode helemaal tot zijn recht. Het is een zekerheid dat de leerling ‘studiewijzer’ wordt.

Ook de paragraaf uitbreidingsleerstof is onderverdeeld in drie beheersingsniveaus.


VOETen
Het hoeft u niet te verbazen dat Delta Transparant met zijn erg contextgebonden aanbod tegemoet komt aan tal van vakoverschrijdende eindtermen.

De bijzonder gevarieerde invalshoeken brengen de leerlingen tot kennis en inzichten die ver buiten het domein van wiskunde liggen.

Uitgeverij Plantyn
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a
Wiskunde
Info
Artikel
Gepubliceerd: 11-06-2010
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
Delta TransparantICT-eindtermenleerplanmethodePlantynUitgeverij Plantynwiskundemethode