Nickolodeon of huiswerk : Hulpkit huiswerk voor de leerkracht en ouder

Wellicht heb je jezelf als kind vaak geërgerd aan het huiswerk van de meester of de juf? En dan word je nu als ouder geconfronteerd met een boekentas vol taken van je zoon of dochter? Huiswerk is er altijd en overal geweest en zal er ook altijd blijven: één van de weinige zekerheden in ons voortdurend wijzigend onderwijslandschap. 

 Voor het éné kind een lachertje. Voor het andere … de hel.

1. 'Ik kijk liever naar Nickelodeon, mama.'

Huiswerk leidt vaak tot spanningen binnen de huiskring en in school. En dit nog wel op verschillende domeinen. 

 • Tussen ouders en leerkrachten :
  • Juffrouw X geeft te weinig huiswerk.
  • Meester Y geeft te veel huiswerk.
  • Juffrouw Z geeft geen huiswerk.
  • Ouders nemen soms de rol van de leerkracht over.
  • De meester legt het zus uit, de ouder zo.
 • Tussen ouders en kinderen :
  • 'Ik kijk veel liever naar Nickelodeon, mama.'
  • 'Als je dit nu niet binnen 5’ af hebt, vlieg je naar je kamer!'
 • Tussen kinderen en leerkrachten :
  • Huiswerk niet gemaakt.
  • 'Ik moet deze avond wel nog naar de muziekles, juf!'

2. ‘Tussen de soep en de patatten’ of ‘op de kamer’. 

Gezinssituaties zijn zeer verschillend van elkaar. Enerzijds kennen we de interculturele en sociale ongelijkheid, maar anderzijds zijn er nog vele andere invloeden op het huiswerkresultaat. Denken we dan maar aan:

 • wel of geen computeren internet;
 • andere vrijetijdsbestedingen: sportclub, tekenacademie, muziekschool;
 • al dan niet naar de opvang;
 • kinderen met (kleine) problemen die nog extra therapieën moeten volgen, bv. naar de logopedist voor een spraakprobleem;
 • grote gezinnen met een logische verdeelde aandacht;
 • ouders met schoolcultuur of tv-cultuur;
 • intellectuele ouders die extra bijles betalen voor hun kind.

3. Huiswerkbegeleiding 

Elke school dient best eens goed na te denken over een gezamenlijke aanpak van de leerkrachten om spanningen omtrent het huiswerk te verminderen en om tot een duurzame oplossing te komen.

We spreken dan over een brainstorming rond het huiswerkbeleid. Gegarandeerd een boeiende uitdaging! Want als de school werkelijk werk maakt van een degelijk huiswerkbeleid met als centraal orgelpunt ‘de ouder en het kind’, verliezen de naschoolse bijlessen automatisch aan belang.

3.1. Eerste hulpkit voor de leerkracht

 • Geef zinvol huiswerk .
 • Een motiverende klaspraktijk is de basis van een goed huiswerk.
 • Verwerkende taken: geen nieuwe leerstof.
 • Nieuwsgierigheid van het kind prikkelen. 
 • Kinderen leren plannen, zelfstandigheid ontwikkelen, aan eigen leerproces laten werken (= leren leren) 
 • Schoolgebonden tijd effectief gebruiken.
 • Differentiatie binnen huiswerk : Kinderen verschillen in tempo, in niveau, in interesse, in nood aan begeleiding, enzovoort.
 • Huiswerk beperken: Een kind heeft het recht kind te zijn! 
 • Een school die veel huiswerk geeft is dat een goede school? 
 • Niet onmiddellijk straffen bij verzuim huiswerk : Reden? Sporadisch? Frequent?  

3.2. Eerste hulpkit voor de ouder

Alle kinderen kennen het ‘abc’. We passen het even toe op ons heet hangijzer ‘huiswerk’.

A van Afspreken
B van Bemoedigen
C van Controleren          

Als ouder maken we afspraken voor het huiswerk :

 • Een vaste huiswerkplaats en vaste huiswerktijd verricht wonderen.
 • Overleg met je kind hoeveel tijd hij of zij denkt nodig te hebben voor de taak.
 • Evenredige tijd creëren tussen spel, TV en huiswerk.
 • Een kind heeft elke schooldag reeds zes tot acht uren concentratie erop zitten: trek het niet te lang.
 • Grote huistaken even onderbreken met een babbel of een vieruurtje.
 • Duidelijke preventieve afspraken.
 • Schoolagenda overlopen.
 • Weet zelf wat het kind moet doen.

Omdat voor de meeste kinderen huiswerk een onprettige bezigheid is, geven we bemoediging tijdens het huiswerk :

 • Help je kind om te gaan met onprettige taken. Ook in het latere leven zal het ermee geconfronteerd worden.
 • Luister mee naar hardop lezen bij  de kleinsten.
 • Als het kind erom vraagt even overhoren.
 • Geef je kind autonomie
 • Toon affectie, ook bij huiswerk !

En we eindigen met een controle na het huiswerk

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
ander
Zorg
Info
Artikel
Gepubliceerd: 01-10-2010
Nummer: 25117
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal
Trefwoorden
huiswerkhuiswerkbegeleidinghuiswerktipshulpkitNickolodeon