Maak mij wat wijs : Verslag lancering van het boek over mediageletterdheid

  • Kunnen we jongeren die opgroeien met digitale media nog wel iets leren?
  • Kunnen ouderen iets van jongeren leren in hun omgang met de media?
  • Zijn we het gebruik van klassieke gedrukte media -zoals boek en krant- verleerd?

Het zijn de uitgangspunten van het boek Maak mij wat wijs van Katia segers en Joke Bauwens (red.).

Tijdens de lancering van het boek aan de Vrije Universiteit Brussel, lichtten een aantal van de zesentwintig auteurs hun bijdrage aan het boek toe.

Mediawijsheid is: media kennen, begrijpen en zelf creëren

 

Media kennen

Het kennen van media moet je in dit geval interpreteren als "toegang hebben tot media". Want de zogenaamde digitale kloof is reëel: sommige mensen hebben geen of beperkte toegang het internet. Toch benadrukte auteur Ilse Mariën dat enkel het zorgen voor goedkope computers en internetverbindingen geen oplossing is. Ook de vaardigheden die nodig zijn om alle voordelen van de computer te benutten zijn noodzakelijk. Zij spreekt daarom liever niet van een digitale kloof, maar van e-inclusie.

Media begrijpen

Om een boodschap die je via de media opneemt correct te interpreteren moet je de media kennen. Dat geldt even zeer voor het eeuwenoude pamflet als voor de radio, televisie of het internet. Want ook bij bijvoorbeeld televisie kan de boodschap gemanipuleerd worden door de keuze van de fragmenten, achtergrondmuziek, … Het opvoeden van jongeren tot mensen die boodschappen correct interpreteren is een zaak van velen: ouders, onderwijs en privé-sector moeten hun taak opnemen.

Media zelf creëren

Annet Daems, coördinator van het Media Expertise Centrum van Lessius Mechelen toonde www.suppo.be als praktisch voorbeeld van het creëren van media in een participatieve omgeving. Onder het motto "Media maken is media begrijpen" onderhouden de studenten een eigen website met berichten gericht op hun eigen leeftijdsgenoten bij.

Door zelf media te maken leren jongeren ook de gevolgen van het delen op het internet kennen. Want ook al is het creëren van media al even oud als het schrift, dankzij het internet is de schaal en het gemak waarmee de media gepubliceerd worden enorm vergroot. Sociale netwerkingsites zoals Facebook en Netlog hebben interessante mogelijkheden tot zelfexpressie, maar er is sensibilisering nodig over auteursrecht en de gevolgen op lange termijn van het bloot geven van je persoonlijke levenssfeer.

Kenniscentrum mediageletterdheid

In de namiddag ontving minister Lieten, minister van Innovatie, Media en armoedebestrijding eerste exemplaar van het boek. Een boek dat trouwens ook als e-boek zal verschijnen. De minister verklaarde dat er werk zal gemaakt worden van een Vlaams Centrum voor Mediageletterdheid.

Bram Faems
School/onderwijs

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 20-10-2010
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal
Trefwoorden
boekboekbesprekingFacebooklanceringLietenMaak mij wat wijsmediamediageletterdheidmediawijsheidministerNetlogsociale mediasociale netwerksitesveilig computergebruikveilig internetverslagveilig online