De Nederlandse taal van onze kleuters

Het begint te donderen in het (departement) onderwijs, de kleuterklas en in het CLB. De druk wordt groot bij onze kleuters, die zich van geen kwaad bewust zijn. De druk wordt groter voor ouders die onvoldoende inspanningen leveren om hun kleuters bewust te maken om goed Nederlands te spreken. Waar schuilt taalachterstand zich? Door te veel afwezigheid in de klas, te laat starten met de kleuterschool, vreemde origine? Dit gaat wel degelijk over de verplichte taaltesten in het 3de kleuterklas waar menig mens niet goed weet wat er van waar is.

Die taaltest is enkel geldig voor kleuters die minder dan 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in de klas.  Je voelt de druk al komen. Vroeger starten met kleuteronderwijs en zoveel mogelijk in de klas aanwezig zijn. Het kind kan niet spijbelen, de ouders wel. En ziek en langdurige ziekte van een kind tellen dus niet mee. Om leer- en taalachterstand te vermijden moeten we doen wat ze van ons verlangen.

De taaltest zegt dat je kleuter het Nederlands voldoende moet beheersen. De vraag is: wat verstaat men onder voldoende beheersen? Toch wel belangrijk om dit te weten. En deze inhoud wordt blijkbaar niet vrijgegeven. Met andere woorden moet het heel objectief gebeuren via het CLB. De ouders, waarvan hun kleuters in aanmerking komen, kunnen hier niet op oefenen. Men veronderstelt dat je ‘goed’ Nederlands spreekt met je kind. Toch zal die inhoud stelselmatig uitlekken. Want als je kleuter niet mag overgaan naar het 1ste leerjaar, dan zal op basis van dat resultaat het een en ander mogen uitgelegd worden.

Alle situaties zijn vanaf nu mogelijk: overvolle derde kleuterklassen in bepaalde scholen waar er veel kleuters van buitenlandse origine zijn (waar er thuis geen Nederlands wordt gesproken), aparte klassen inrichten om kleuters die nog niet goed spreken snel bij te schaven, omzendbrieven naar ouders om toch zo veel mogelijk hun kleuters naar school te laten komen. Maar als een kleuter toch voldoet aan de verplichte minimum aanwezigheidsdagen, maar de taal opvallend niet goed beheerst, wat dan? Die kleuter moet geen taaltest doen. Zouden we dan niet iedereen een taaltest laten afnemen, rekening houden met een evaluatiecriteria? Dit kan bijvoorbeeld zijn: voldoende aanwezig zijn in de klas, alle voorgaande kleuterjaren doorlopen, gestart in het peuter-instap-moment, enz… Erg, maar kunnen we proberen op een of andere manier solidair te  zijn? Ouders met een zieke kleuter die niet aan de voorwaarden kunnen voldoen worden gestraft. Kleuters die genezen zijn en aan revalidatie moeten doen, worden ook gestraft. Leg maar aan je kleuter uit dat hij/zij niet naar het eerste leerjaar mag en andere vriendjes wel. Men zegt altijd dat het beter is te blijven zitten in het 3de kleuterklas, dan in het eerste leerjaar. Maar die gekende uitspraak is zeker niet gebaseerd op deze taaltest.

De conclusie van dit verhaal: kleuteronderwijs zal verplicht onderwijs worden. Als de overheid dit wil bereiken, dan moeten ze daar geen doekjes omwinden. Klare (Nederlandse) taal voor iedereen a.u.b!

Jo Verhaeghe
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 10-01-2011
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
alfabetiseringallochtonenbasisonderwijsCLBkleuterklasNederlandsoverheidtaaltest