Brede school : Een blik op de rol van de leraar

Samenvatting

Wanneer de hedendaagse literatuur over brede school in kaart wordt gebracht, kan worden vastgesteld dat vooral de leerling, de school in haar geheel, de betrokken partnerorganisaties en de buurt hierin beklemtoond worden. Hierbij wordt steevast een belangrijke speler in het verhaal over het hoofd gezien, met name de leerkracht. In een poging deze leemte op te vullen, werd in het kader van een afstudeerthesis aan de UGent onder begeleiding van Expertisecentrum Brede School Vlaanderen onderzocht wat de rol is van de leraar in een brede school. De doelstelling was het in kaart brengen van de basiscompetenties waarop een bredeschoolwerking een beroep doet om zo in vervolgonderzoek de terugkoppeling te maken naar de lerarenopleiding. De rol van de leerkracht binnen de brede school werd vanuit drie perspectieven (gedragenheid, aandeel en link met de beroepsprofielen) onderzocht. De centrale vragen hierbij waren: Welke opvattingen hebben leerkrachten over het concept ‘brede school’? In welke mate en op welke manier nemen leerkrachten een engagement op binnen de brede school? Welke (basis)competenties zijn nodig om als leerkracht in een brede school te functioneren?

 

1. Maatschappelijke tendensen nopen tot verandering
2. Wat zijn de implicaties voor de leraar?
3. Gedragenheid van het bredeschoolconcept
4. De rol van de leraar binnen de brede school
5. Competenties en vaardigheden binnen de brede school
6. Besluit

Inhoud

1. Maatschappelijke tendensen nopen tot verandering
2. Wat zijn de implicaties voor de leraar?
3. Gedragenheid van het bredeschoolconcept
4. De rol van de leraar binnen de brede school
5. Competenties en vaardigheden binnen de brede school
6. Besluit

Abonnees kunnen het volledige artikel lezen op www.leerrijk.be
Of: http://www.leerrijk.be/Artikels/?articleID=94a8ff0f-53d9-4271-a5a5-462f18f05e6d

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 13-03-2011
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal
Trefwoorden
basiscompetentiesbrede schoolICT-eindtermenleerrijkrol van de leraar