ICT-sector heeft generatie Y heel wat te bieden

logo

Wat willen de jongeren van vandaag? Wat zijn de verwachtingen van wat men 'generatie Y' is gaan noemen? In hoever kan de arbeidswereld aan hun aspiraties tegemoetkomen? Heel wat onderzoekers, sociologen, psychologen en HR-managers hebben zich met deze vraag beziggehouden. In een paar jaar tijd is er immers enorm veel veranderd.

Hoe passen de verwachtingen van generatie Y bij een carrière als ICT’er ? Voor Agoria, de federatie van de technologische industrie, is dit een belangrijke vraag. Bij zijn jongste enquête over de ICT-arbeidsmarkt is namelijk gebleken dat er bij de ondernemingen en overheidsinstellingen ongeveer 8000 vacatures voor ICT-specialisten zijn.

Generatie Y
Laten we eerst bekijken wie de jongeren van 'generatie Y' zijn.

Het is wellicht de eerste generatie die werk en privéleven met elkaar wil verzoenen, in tegenstelling tot de babyboomers, die alles voor het werk hebben opgeofferd. Voor die jongeren is levenskwaliteit van fundamenteel belang. Maar naast die 'cocooning' willen ze ook de wereld ontdekken, openstaan voor nieuwe ervaringen, mensen ontmoeten enz.

Hoewel ze bijzonder individualistisch zijn, houden jongeren er wel van om veel te delen met vrienden en kennissen, met name op internet via sociale media zoals Twitter en Facebook. Ze zijn dol op technologie, hightechsnufjes, smartphones, tablets enz., en ze zijn er ook snel mee weg.

Het zijn dan wel geen echte carrièrejagers, toch willen ze snel evolueren en zijn ze supergemotiveerd. Volgens verschillende specialisten is dat ongeduld ook een van de typische kenmerken van de generatie Y. Niet alleen wat hun carrière betreft maar ook t.a.v. hun omgeving, die het hen mogelijk moet maken om hun vaardigheden snel en voortdurend te ontwikkelen.

Het loonbriefje blijft een belangrijke motivator. Jongeren willen zeker hard werken, maar dan wel op voorwaarde dat ze plezier in hun werk hebben en over voldoende vrije tijd beschikken. Overwerken kan, maar een flexibele werkregeling is belangrijk.

Een van de credo’s van jongeren van generatie Y is dat ze willen werken in een verantwoordelijke, sociaal bewuste onderneming met duidelijke waarden en een ethische code.

Overeenkomsten

In het bedrijfsleven dringt stilaan het besef door dat deze nieuwe generatie bijzondere kenmerken vertoont. De snelheid waarmee bedrijven zich aan dit nieuwe gegeven aanpassen verschilt naargelang van de sector, de managementstijl en de ondernemingszin. Maar deze ‘update’ moet er hoe dan ook komen om vandaag en vooral morgen talenten te kunnen aantrekken.

De ICT-bedrijven behoren tot de organisaties die het meest compatibel zijn met de aspiraties van generatie Y. Dat heeft te maken met de aard van hun activiteiten en de ontwikkeling daarvan.

De arbeidswereld van de 21ste eeuw is grondig veranderd als gevolg van technologische innovaties, de mondialisering, nieuwe wensen van klanten, nieuwe producten en diensten enz. En de informaticatoepassingen die deze verandering hebben vergemakkelijkt en in de hand gewerkt zijn echte ‘commodities’ geworden. De organisatie van de ICT-functies werd daaraan aangepast.

Een ICT-bedrijf is vandaag een flexibele organisatie. Telewerk is daarvan een van de meest opvallende kenmerken. Heel wat werk gebeurt in 'projectmodus', met een afgelijnd begin en einde. Op die manier kunnen de activiteiten en de werklast eenvoudiger worden gepland en zijn een harmonieus gezinsleven en een rijk professioneel leven gemakkelijker met elkaar te verzoenen.

De organisatie van de ICT-bedrijven is de jongste jaren ook veel vlakker geworden, waardoor de focus eerder op samenwerking dan op hiërarchie is komen te liggen. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten worden – vaak virtuele – teams gevormd, waarin specialisten met een verschillende achtergrond en uit verschillende landen worden samengebracht. Dit soort organisatie maakt een multiculturele benadering mogelijk waarbij tegelijk de professionele en sociale netwerking wordt versterkt.

Als gevolg van de technologische ontwikkeling en de wensen van de klant wordt permanente opleiding in de ICT-sector als onmisbaar beschouwd. . En de initiatieven op dit gebied worden zowel door de bedrijven genomen als door de medewerker zelf, die er wil voor zorgen dat hij inzetbaar blijft.

Ten slotte leggen heel wat ICT-bedrijven steeds vaker de nadruk op de maatschappelijke en milieu-implicaties van hun activiteiten.

Als naast deze generatiekenmerken wordt gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten die in de ICT-sector worden gevraagd (houden van persoonlijk contact, vlot communiceren, zin hebben voor initiatief en creativiteit en teamwerk), kan worden gesteld dat het profiel van de jongeren vandaag aansluit op wat de ICT-arbeidsmarkt vraagt.

Om al die redenen is Agoria jaren geleden gestart met een aantal initiatieven om informaticaberoepen te promoten bij jongeren: bezoeken van ICT-bedrijfsleiders aan scholen (CEO Tour en '100 informatici in 100 scholen'), bezoeken van scholen aan informaticabedrijven, een platform waar de verschillende actoren elkaar kunnen ontmoeten enz.

Voor meer informatie of om aan deze acties deel te nemen, surf naar e-skills.agoria.be

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Agoria
Organisatie