Praatjes maken : Taalstimulering van peuters en kleuters

Hoe je taalstimulering voor jonge kinderen concreet kunt aanpakken lees je het bijgevoegde artikel door Elise Schouten. Het artikel werd geschreven in een Nederlandse context, maar de inzichten en methodes die aangehaald worden zijn ook bruikbaar in onze voorschoolse opvang en kleuteronderwijs.

Omdat de eerste jaren zo cruciaal zijn voor de latere schoolprestaties, is het inzicht gegroeid dat we in de voor- en vroegschoolse periode veel aandacht moeten besteden aan taalstimulering. Zeker kinderen uit taalarme gezinnen en niet-Nederlandstalige kinderen hebben veel baat bij taalstimulerende activiteiten.

Want wanneer leiders en leerkrachten, scholen en peuterspeelzalen er samen op gericht zijn de taalontwikkeling van kinderen interactief te stimuleren, bewijzen zij de kinderen een grote dienst.  Kinderen die taalvaardig aan hun schoolcarrière beginnen, hebben immers meer kans op succes. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat kinderen – voordat ze formeel taalonderwijs krijgen – hun taalvaardigheden optimaal ontwikkelen.

Hoofdstuk één besteedt aandacht aan de taalontwikkeling van het jonge kind en aan instrumenten waarmee we die ontwikkeling kunnen volgen zoals portfolio's.

In hoofdstuk twee staat de visie van interactieve taalstimulering centraal. Het woord zegt het al: in deze visie op taalstimulering gaat het in de eerste plaats om de interactie, de communicatie met het kind. De rol van de leidster of leerkracht is hierin van essentieel belang.

Dit alles moet kaderen in een taalstimulerend beleid gedragen door de hele instelling - zo lezen we in hoofdstuk 3 - door een doorgaande taalontwikkeling op poten te zetten.

Hoofdstuk vier geeft een aantal concrete voorbeelden van activiteiten rond voorlezen en uitbreiding van de woordenschat en programma’s, waarvan leidsters en leerkrachten gebruik kunnen maken in de praktijk.

De samenvatting van dit 64 bladzijden tellende artikel vind je tot slot in hoofdstuk vijf.

 

 

 

Rebecca Pers
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan