Omgaan met ADHD. Een positieve kijk op opvoeden : Boekbespreking

Het opvoeden van kinderen lijkt veel complexer dan vroeger. Ouders, leerkrachten en al wie bij het opvoeden van kinderen is betrokken, wordt onder andere via de media overstelpt met visies, theorieën, waarschuwingen… Als je bovendien geconfronteerd wordt met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD/ADD wordt het opvoedingsproces extra bezwaard.

De ruggengraat van het boek Omgaan met ADHD. Een positieve kijk op opvoeden wordt gevormd door een reeks van twaalf verhalen die, al naar gelang het geval, humoristisch of beklijvend van inhoud zijn. In elk geval vertrekken ze van de gevoelens welke ontwikkelingsstoornissen oproepen bij iedereen die ermee wordt geconfronteerd.

Dit boek handelt voornamelijk over ADHDen ADD. Maar, aangezien dit probleem vaak tegelijkertijd optreedt met andere ontwikkelingsstoornissen, komen in de rand ook andere syndromen aan bod, zoals dyslexie en het tourettesyndroom.

Het opvoeden van een kind met problemen is in wezen niet anders dan bij een kind waar geen syndroom is bij vastgesteld. Vandaar dat dit boek vertrekt van een aantal algemene opvoedingsprincipes. Deze opvoedingstips worden opgehangen aan de theorie dat kinderen opvoedingsvragen stellen aan hun opvoeders die op hun beurt een passend antwoord formuleren. Dit proces is aan dezelfde regels onderworpen aan het principe van vraag en aanbod. Bovendien maakt elk kind deel uit van een complex raderwerk dat naast zichzelf, bestaat uit het gezin, waarvan het deel van uitmaakt en de ruimere opvoedende omgeving. Wanneer er sprake is van ontwikkelingsstoornissen komt dit mechanisme extra onder druk te staan.

Vandaag de dag wordt er kwistig omgesprongen met diagnoses en etiketjes. Soms zijn ze voorbarig. In andere gevallen zijn het nuttige werkinstrumenten van waaruit een aangepast en adequate behandeling wordt opgestart. Therapie is dan ook een zeer breed begrip. Het is voor ouders niet steeds eenvoudig om door de bomen het bos te zien en de juiste keuzes te maken. “Wat helpt mijn kind vooruit”, is een vaak gehoorde verzuchting. Bovendien blijft het onderwerp medicatie bij ADHD een heikel punt. Het is belangrijk om ouders, kinderen, jongeren… ter zake goed voor te lichten. Binnenin het gezin is daarbovenop een goede medicatiehygiëne onontbeerlijk.

Ontwikkelingsstoornissen snijden vaak diep in de draagkracht van ouders, leerkrachten en/of andere opvoeders in. Het gevaar bestaat dat er op de lange duur zelfs opvoedingsburn-out ontstaat waardoor ouders, opvoeders  en zelfs kinderen dreigen af te haken. Het komt erop aan om deze signalen tijdig te onderkennen en er een passend antwoord op te geven. Zelfzorg vormt hierbij een sleutelwoord!

Omgaan met ADHD; een positieve kijk op opvoeden wil vooral verhalen vanuit de innerlijke beleving van diegenen die met ADHD/ADD te maken krijgen. Door gebruik te maken van waar gebeurde verhalen, metaforen, praktijkvoorbeelden en getuigenissen willen de auteurs de moeilijke theoretische omkadering ombuigen tot gewone mensentaal.

Veel leesgenot!


Praktisch
:
Titel: Omgaan met ADHD. Een positieve kijk op opvoeden.
Auteur: Peter Glorieux en Jan Vanthomme.
Uitgeverij: Roularta Books, Roeselare (2011).
ISBN-nr.: 978 90 8679 415 7
Te koop: de boekhandel, de uitgever en via de DigiShop van Zorgzaam Omgaan, vzw.
Aantal blz.: 224.
Digitale uitbreiding: de lezer kan de uitdieping en uitbreiding van sommige items nalezen op de website: www.zorgzaamomgaan.be.

Zorgzaam Omgaan, vzw.
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 28-08-2012
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
ADDADHDADHD.boekboekbesprekingdiagnosekijkomgaanontwikkelingsstoornisopvoedenopvoederopvoedingopvoedingsprincipespositieve