Meer en betere digitale ondersteuning voor kennisdeling in ons onderwijs: Persmededeling

KlasCement maakt vanaf nu deel uit van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Vorming). De gesprekken met de vzw eduCentrum en de beslissing van de Vlaamse regering  resulteerden eind 2012 in een juridisch akkoord hierover. Met deze integratie zal de uitwisseling van kennis en informatie tussen de verschillende scholen en leerkrachten in ons onderwijs verbeterd worden.

De afgelopen tien jaar investeerde het ministerie van Onderwijs en Vorming in de digitale ondersteuning van leerkrachten en scholen via de vzw eduCentrum. Deze vzw bood de Vlaamse leerkrachten via de website KlasCement.be een platform om eigen materiaal ter beschikking te stellen van andere leerkrachten. De afgelopen jaren werd het aanbod systematisch uitgebreid. Zo voegde KlasCement op vraag van het ministerie nieuwe thema’s Leerzorg, Talen en Begeleid Individueel Studeren toe. Bij het aantreden van minister van Onderwijs Pascal Smet werd duidelijk dat er deze legislatuur nog meer zou worden ingezet op deze vorm van digitale ondersteuning. Ook omdat uit het lerarendebat bleek dat leerkrachten nood hebben aan een platform waar ze les- en leermateriaal en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. De minister vroeg zijn administratie om meerdere scenario’s uit te werken én om hierover een grote groep potentiële nieuwe partners te consulteren. Na deze consultatierondes hakten de minister en zijn administratie de knoop door om KlasCement niet langer als een tijdelijk project te bekijken, maar om het in te bedden in de ondersteuning die al geboden wordt door het ministerie van Onderwijs.

De gesprekken die hierover met de vzw eduCentrum gevoerd zijn en de beslissing van de Vlaamse regering, resulteerden eind 2012 in een juridisch akkoord: KlasCement maakt vanaf nu deel uit van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Hierdoor zal KlasCement niet langer een tijdelijk project zijn waarbij het ministerie elk jaar opnieuw moet oordelen of het nog langer subsidies ontvangt, maar krijgt het een permanent karakter. De overgang biedt ook op het vlak van efficiëntie en groei vele mogelijkheden. Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie herbergt namelijk ook de redactie van Klasse, de Canon cultuurcel en zit al op het digitale niveau met portaalsites als www.ond.vlaanderen.be en www.klasse.be. De synergie tussen de verschillende diensten, moet middelen vrijmaken om nieuwe wegen met KlasCement te bewandelen. Zo zal er in het bijzonder reeds vanaf volgend schooljaar extra aandacht gaan naar de betere ondersteuning van het beroepsonderwijs en van het dossier mediawijsheid.

“Als pionier in Vlaanderen is deze overgang van tijdelijk en jaarlijks opzegbaar project naar een opname in het Agentschap voor Onderwijscommunicatie allereerst een erkenning van het werk dat we met een ploeg enthousiaste medewerkers hebben geleverd. Daarnaast is de factor zekerheid noodzakelijk om verder te groeien en nieuwe partnerschappen op te zetten.” zo stelt Hans De Four, van in 1998 bezieler en oprichter van KlasCement. “De ganse ploeg kijkt ook uit naar het samenwerken met de mensen van onder meer Klasse en Canon cultuurcel. Door het bundelen van krachten kunnen we – samen met alle leerkrachten – KlasCement in een ruimer tijdskader nog beter uitbouwen tot centrale portaalsite voor educatieve leermiddelen, een thema waarin we ook Europees een succesvolle en innoverende pionier zijn.”

“Het eerste jaar wordt sowieso een overgangsjaar” zegt leidend ambtenaar van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie Jo De Ro. “We willen de gebruikers van KlasCement niet een hele tijd zonder ondersteuning zetten. Daarom gaan we in eerste instantie verder met KlasCement zoals men dat de afgelopen jaren heeft uitgebouwd. Ondertussen bereiden we een aantal ingrijpende maatregelen voor zodat we dubbel werk tussen Klasse, Canon en KlasCement  in de toekomst kunnen vermijden en zetten we in op een aantal nieuwe dossiers of stukken die in het verleden te weinig aandacht kregen.” “Een akkoord met de VRT om via ons agentschap en dus ook via KlasCement een groot stuk van het digitale archief ter beschikking te stellen voor het onderwijs is één van de pistes waar we in 2013 werk van willen maken en die ook technisch mogelijk wordt dankzij deze opname van KlasCement in ons agentschap. Tevens willen we met de lerarenopleiding beter samenwerken om toekomstige leerkrachten beter voor te bereiden op een ander soort onderwijs en willen we met de uitgeverswereld betere afspraken maken over bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van materiaal, maar ook rond correct omgaan met auteursrechten in het onderwijs.”

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet is verheugd met deze doorbraak:

"Er gebeuren heel veel goede en mooie dingen in onze klassen en scholen. Alleen heb ik vastgesteld dat die nog te weinig gedeeld worden met andere klassen of scholen. De vaak schitterende ideeën en creatieve lessen van vele leerkrachten blijven daardoor onderbenut. Ons onderwijs is dagdagelijks met kennis bezig, maar het gedraagt zich nog niet genoeg als een kennisorganisatie. Hoogst jammer want kennisdeling komt alle leerkrachten en leerlingen ten goede. Door KlasCement nu op te nemen in het Agentschap voor Onderwijscommunicatie bieden we de optimale ondersteuning om die en andere waardevolle kennis en informatie tot in alle uithoeken van ons onderwijs te brengen.” zo besluit de minister.

Voor meer informatie:

  • Jo De Ro – Agentschap voor Onderwijscommunicatie: 0475 98 33 73
  • Nina Mallants – woordvoerster minister Smet – 0495 55 74 46
  • Hans De Four – vzw eduCentrum en KlasCement – 0497 43 52 33

Bestanden

Persbericht_KlasCement_2013
.pdf (68 KiB)
Download

Website met info

Hans De Four
Organisatie, firma, vzw
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Filip
Gheysen
28-01-2013 10:54

"Alleen heb ik vastgesteld dat die nog te weinig gedeeld worden met andere klassen of scholen."

Hiermee ga ik toch niet akkoord. KC bewijst zelf duidelijk het tegendeel! Mooie erkenning na jaren hard werken. Keep up the good work...

Beantwoord 0
28-01-2013 10:54
Lieven
Ferlin
22-01-2013 09:42

 

De manier waarop klascement ICT middelen inzet is waarlijk inspirerend, het helpt ons allemaal nog betere leerkrachten te worden.

Dit is een terechte erkenning!!!

Beantwoord 0
22-01-2013 09:42
Hans
De Four
18-01-2013 00:02

Dank voor alle fijne reacties! Ongelooflijk stimulerend voor heel ons team. Dit is ook dankzij jullie: tientallen ex-collega's, honderden partners in tal van samenwerkingen, duizenden inzenders, tienduizenden gebruikers! Keep up the good work!

Beantwoord 0
18-01-2013 00:02
Maria
Van Rompaey
15-01-2013 20:27

Loon naar werken noem ik dit. Alhoewel nog maar pas lid, kijk ik echt uit naar de nieuwsbrieven van klascement en de werkbundels. Er zitten echte pareltjes tussen!

Proficiat en dank voor dit initiatief!

 

M.Van Rompaey

Beantwoord 0
15-01-2013 20:27
Nele
Van mechelen
15-01-2013 08:18

Ik ben blij dat dit goede initiatief erkend wordt als officieel! Hopelijk zal de site er alleen maar door groeien!

Beantwoord 0
15-01-2013 08:18
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 17-01-2013
Nummer: 39556
Licentie:
Feedback
(25)
2 keer favoriet
43 reacties
13289 bezoekers
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
agentschap voor onderwijscommunicatiedigitale leermiddeleneduCentrumkennisdelingKlasCementOEROpen Educational ResourcesPascal Smetpersmededeling
Deelsites
Functie
Leerkracht (docent)
Directie (of lid van)
Pedagogisch begeleider
Inspectielid
Auteur
Hans De Four
www.klascement.net
+32 497 43 52 33
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Els Govaerts 18.08.2017