Meer leergoesting voor STEM


Ook in het GO! atheneum Zottegem zijn er in het volgende schooljaar veranderingen op til. De 1ste graad wordt dan een brede, oriënterende graad met zes keuzemodules. Voor de leerlingen die meer uitdaging aandurven is er een ‘STEM’-traject, wat staat voor ‘Science – Technology – Engineering – Mathematics’. Het doel? Nog meer leergoesting, meer ‘doen’ en meer openheid. Directeur Isabelle Truyen is klaar voor de lancering.

Isabelle: “We willen staan voor eigentijds en dynamisch onderwijs dat inzet op de talenten van de leerlingen en hen tijdens hun schoolloopbaan voorbereidt op een succesvolle instap op de arbeidsmarkt, al dan niet na universitair of hoger onderwijs. Het eerste opzet hierbij was de hertekening van ons aanbod in het eerste jaar, om enerzijds de leerlingen te laten proeven van verschillende vakgebieden en anderzijds de studiekeuze uit te stellen. Daarvoor maken we gebruik van de vier aanvullende uren in de lessentabel van het eerste jaar. We splitsen die op in modules van twee uur, waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken. Ook de daarop volgende jaren hebben we vanuit die visie grondig aangepast. We bieden de modules Latijn, Cultuur, Sport, Zorg, Wetenschappen en Technologie aan. 
De combinatie wetenschappen en technologie vormt de afdeling ‘STEM’. Deze STEM-klas wordt een uitdagende richting voor bollebozen. De richting biedt technologisch onderwijs op niveau en een alternatief voor de richting Latijn voor die leerlingen die hun uitdagingen niet in talen wensen te zoeken.”

Waarom STEM?

Isabelle: “KAZ heeft een lange traditie van kwalitatief hoogstaand wetenschapsonderwijs. Om dit ook in de toekomst te behouden scharen we ons achter de vijf basisprincipes van het STEM-platform van de Vlaamse Overheid. We doen dit in een zesjarig traject dat leerlingen de mogelijkheid biedt te proeven van wiskunde, wetenschap en technologie. En dit niet alleen vanuit een theoretische insteek maar ook sterk gelinkt aan de maatschappij.
Ook in de tweede en de derde graad loopt het STEM-verhaal verder. We bieden uitdagend wetenschappelijk en technologisch onderwijs met concrete uitdagingen voor de leerlingen. De helft van de STEM-lessen wordt in het Engels gegeven als voorbereiding op verdere studies. (Dit principe heet CLIL: Content and Language Integrated Learning). Ook werken we samen met bedrijven en intellectuele sponsors die zich eenmaal per jaar engageren voor de STEM-leerlingen, bijvoorbeeld als gastdocent of als aanbieder van een bedrijfsbezoek.”

Talenten ontdekken, ontwikkelen en uitdiepen

Isabelle: “Vanaf september 2015 passen we uiteraard ook ons aanbod in het tweede jaar aan om op de nieuwe indeling van het eerste jaar aan te sluiten. Door creatief om te gaan met de decretale mogelijkheden in het tweede jaar hebben we een structuur kunnen opzetten die op elke combinatie uit het eerste jaar een vervolg biedt.
Ook voor de tweede en de derde graad willen we verdergaan op de ingeslagen weg. Vanaf september 2014 bieden we ook een hertekend derde en vijfde jaar aan. Het vierde en zesde jaar volgen in september 2015.
In de tweede graad is er uiteraard al sprake van een zekere richtingkeuze. Daar worden standaard de richtingen wetenschappen, Latijn, economie en humane wetenschappen aangeboden. Maar ook binnen deze vier pijlers hebben wij het aanbod verruimd met modules.
In de derde graad is het aanbod uiteraard meer gericht op een specifieke richtingkeuze. Toch worden ook hier op 1 september al een aantal aanpassingen ingevoerd in het vijfde jaar zoals:

  • CLIL tijdens de STEM-uren;
  • een optioneel uur Duits in wetenschappelijke richtingen;
  • keuze tussen Spaans en Italiaans in de talen-richtingen;
  • 1 uur maatschappelijke economie en 1 uur digital arts in de humane wetenschappen;
  • nog meer onderzoeksprojecten en zelfstandig werk tijdens seminarie-uren.

Kortom, het ideale schooltraject van de 1ste tot de 3de graad ziet er volgens ons zo uit: ontdek je talenten, ontwikkel ze en diep ze uit.”

_______________________
Heb je vragen over de brede eerste graad of STEM en hoe je dat kan implementeren in je school of scholengroep? Contacteer je regiobegeleider van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Philip Lambrechts
Leerkracht, ICT-coördinator

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
InformaticaAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeNatuurwetenschappen
Info
Artikel
Gepubliceerd: 05-04-2014
Nummer: 48014
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal
Trefwoorden
arbeidsmarktdynamisch onderwijsGO!leergoestingonderwijsaanbodonderwijsstructuurschoolloopbaanSTEMSTEM-klasSTEM-platformSTEM-trajecttalenttalentontwikkelingtechnologiewetenschapwetenschapsonderwijs