Modulaire beroepsopleidingen in Vlaanderen

Een steeds wijzigende maatschappij vraagt voortdurend naar beroepsopleidingen die sterk afgestemd zijn op de behoefte en nood aan goed opgeleide vakmensen. Deze opleidingen moeten ook rekening houden met een grote diversiteit van de studenten die een beroepsopleiding volgen.

Heel dikwijls komen studenten in een beroepsopleiding na een voorgeschiedenis van herhaald mislukken in ASO en TSO. Een reden hiervoor is de verouderde visie van ouders en sommige mensen uit het Basisonderwijs die de optie "beroepsopleiding" nog steeds van tafel vegen als "minderwaardig, niets voor jou"...

Na een reeks mislukkingen in ASO en TSO komen deze studenten dan soms na jaren toch in een beroepsopleiding. Gedemotiveerd en dikwijls schoolmoe. Zij zijn dan ook erg resultaatgericht en verwachten een tastbaar resultaat op korte termijn. Om die reden worden in een aantal scholen sinds september 2000 de beroepsopleidingen in Vlaanderen modulair aangeboden.

De structuur van een modulaire opleiding.

In de traditionele opbouw van het beroepsonderwijs gebeurde de evaluatie van de student op jaarbasis. Aan het eind van elk schooljaar werd geoordeeld, gebaseerd op de evaluaties, of een student bij de aanvang van het nieuwe schooljaar tot het volgende leerjaar werd toegelaten.

Bij de modulaire structuur wordt niet meer op jaarbasis geëvalueerd. De leerinhouden voor een traject worden ingedeeld in afzonderlijke modules. Elke aangeboden module is gespreid over een termijn van 12 of 24 lesweken. Na elke module krijgt de student een deelattest wanneer de module succesvol werd afgewerkt. Voor het traject “lassen” bijvoorbeeld kan de opleiding er dan als volgt uitzien:

modulair lassen

Dit is het traject zoals het in mijn_school wordt aangeboden.

Door de volledige lasopleiding via kleine, strikt afgebakende modules aan te bieden wordt het ook mogelijk om de student na het succesvol afwerken van een module een deelcertificaat aan te bieden, waardoor telkens een succesbeleving ervaren wordt. Bovendien behaalt de student reeds tijdens het afwerken van het traject volwaardige deelattesten en attesten als gekwalificeerd lasser.

Dit is van groot belang omdat studenten die een beroepsopleiding volgen sterk resultaatgericht werken. Het behalen van al deze deelattesten werkt erg motiverend tijdens het doorlopen van de volledige opleiding.

Studenten die een module niet met succes beëindigen starten toch samen met de anderen aan de volgende module en krijgen nog 12 weken de tijd om de tekorten van de voorbije mudule bij te werken.

De evaluatie tijdens het afwerken van een module.

De evaluatie van elke module gebeurt aan de hand van zelfevalutiebladen. Op deze bladen vindt de student de evaluatiecriteria. Ook de leerkracht gebruikt een identiek evaluatieblad, waar de vordering van elke student wordt gevolgd (in bijlage).

Hierbij is er aandacht voor de basiscompetenties (“welke competenties moet de student bezitten om zijn beroep uit te oefenen?”), maar ook voor de te behalen eindtermen. Via “sleutelvaardigheden” wordt gewerkt aan de vakoverschrijdende eindtermen.

Merk op dat deze evaluatie niet meer gebeurt aan de hand van cijfers. De behaalde competenties worden gewoon aangeduid op het evaluatieblad met “x” en (tijdelijke) tekorten worden met “-“ weergegeven. De leerkracht houdt de vorderingen van elk student nauwkeurig in de gaten en kan tijdens het verloop van de module bijsturen door middel van een remediëringsopdracht voor de tekortkomingen die worden opgemerkt.

Op die manier krijgt elk student een stukje individuele begeleiding en worden alle kansen geboden om een module met succes te voltooien.

Na het afwerken van het volledige traject.

Op het ogenblik dat de student het volledige traject heeft gevolgd gaat hij op zoek naar een werkgever. Hij bezit nu de attesten waarmee hij als lasser kan tewerkgesteld worden.

Soms ontbreekt er één of meerdere attesten, die niet behaald werden tijdens de opleiding via de school. Ook wanneer de lasser reeds werkt, krijgt hij nog alle kansen om het ontbrekende attest te behalen. De beroepsopleidingen via avondonderwijs voor volwassenen gebruiken hetzelfde modulaire systeem en bieden identiek dezelfde modules aan. Wie dus één attest mist, kan dit nog altijd via avondonderwijs behalen.

Ook werklozen die via de Dienst voor Arbeidsbemiddeling op zoek zijn naar een gepaste baan kunnen tijdens hun periode van werkloosheid de ontbrekende module behalen. Ook Via VDAB worden deze modulaire beroepsopleidingen georganiseerd en de werkloze kan zich inschrijven om de module die hij niet op school behaald heeft opnieuw te doorlopen.

willy vermaelen
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad b
bso 2e, 3e, 4e graad
AutoMechanica - Pneumatica - Hydraulica - Meet- en regeltechn.Metaal
Info
Artikel
Bijgewerkt: 29-03-2012
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
beroepberoepenlassenmodulairmodulaire beroepsopleidingen in Vlaanderenmoduleopleidingpraktijkstructuur