Nascholingstraject Ge zijt zelf competent : Academie Mechelen

Dit is een van de trajecten, uitgetekend binnen het nascholingstraject Ge zijt zelf competent.
Algemene info over dit traject.

In Mechelen zou er een samenwerking plaatsvinden tussen de academie van Mechelen voor de beeldende kunst en het conservatorium van Mechelen. De academie en het conservatorium liggen naast elkaar en zijn letterlijk aan elkaar verbonden. De wens was om een samenwerking te bewerkstellen tussen deze twee.

Samenwerken…geen sinecure

Tijdens de eerste vergadering waren er verschillende docenten aanwezig van zowel het conservatorium als van de academie. Samen hebben we gekeken naar wat er al rondom interdisciplinair werken werd gedaan, wat de wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn om dit verder uit te bouwen. Er werd geprobeerd om een visie te ontwikkelen. Er is geen éénduidige visie uitgekomen, maar men kwam wel tot de conclusie dat er al redelijk veel gedaan werd rondom interdisciplinair werken. Daarnaast kwam naar voren dat men graag en meer met andere disciplines wilde samen werken. Niet in de vorm van een eenmalige samenwerking, maar met een focus op duurzame ontwikkeling binnen interdisciplinair werken op lange termijn.

In eerste instantie ontstond de idee om met mensen van buitenaf (buiten academie en conservatorium) een samenwerking aan te gaan. De moeilijke aansluiting van de roosters van leerkrachten van de academie en het conservatorium van Mechelen vormde een heikel punt voor de samenwerking. Na overleg besloot men om toch de samenwerking voor het project Ge zijt zelf competent binnen de academie en het conservatorium te houden.

De docenten voerden verschillende experimenten rondom interdisciplinair werken binnen hun klassenpraktijk. Dit konden zij individueel doen of in samenwerking met een andere docent. Uiteindelijk zijn er vijf docenten van de academie en één docent van het conservatorium aan de slag gegaan met dit project.

Traject beeldende kunst, dans en muziek

Het eerste traject was een samenwerkingsverband tussen twee beeldende docenten van de academie. Zij besloten samen om uit hun comfortzone te stappen en op zoek te gaan naar andere disciplines die zij graag wilde betrekken in hun les. Een onderzoek dat resulteerde in een groot experiment waarbij beeld, dans en muziek samen kwamen. Een groep leerlingen creëerde bepaalde ritmes, een andere groep leerlingen legde een bepaalde bewegingsroute af door de klas en nog een andere groep maakte hiervan een groot beeldend werk met verschillende materialen. Een experiment waar vooraf weinig tot niets vast lag.

Traject beeldende kunst en theater

Een tweede traject was een interdisciplinair experiment van een beeldend docent. Via personages uit het circus wilde hij toewerken naar een vorm van poppentheater. De leerkracht begon met het creëren van personages en karaktereigenschappen die getekend werden door de leerlingen. Deze gekke personages werden door middel van post-its op de muur geplakt. Allerlei karaktereigenschappen en personages werden samengevoegd. Vervolgens maakte men nieuwe personages en lieten ze deze tot leven komen in een verhaal. 

Traject vertrekken met andere discipline, eindigen met eigen discipline (beeldende kunst)

Een derde traject was een project van een tekendocente die binnen haar eigen les experimenteerde met integreren van andere disciplines. Haar uitgangspunt was om vanuit een ander discipline haar les te beginnen om zo vervolgens toe te werken naar een beeldend resultaat. Het thema was stoute huisdieren.

De les begon met een geleide fantasie over een huisdier dat, wanneer de baasjes van huis waren, zich door het huis bewoog om allerlei dingen kapot te maken in verschillende kamers. Na het spelen van dit avontuur doken de kinderen vrijwel direct op hun tekenblad om een dwarsdoorsnede van het huis te tekenen met de ravage die het huisdier had achtergelaten.

Academie Mechelen - traject vertrekken van andere discipline, eindigen met eigen discipline (beeldende kunst)

Traject drama-beeld

Het vierde en laatste traject was een samenwerking tussen een docent drama en een docent beeld. De doelstelling was om tussen hun leerlingen een ontmoeting plaats te laten vinden. Het experiment werd verdeeld over twee lessen. De eerste les vond plaats in het lokaal van de beeldende docent van de academie. De leerlingen hebben elkaar in duo’s geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Zelf konden ze ook nog vragen bedenken. Vervolgens maakten ze voor elkaar een cadeau. De tweede les vond plaats in het conservatorium. De dramadocent had een dramales voorbereid rondom het thema ontmoetingen. Het hoogtepunt van de les was het geven van de cadeaus aan elkaar.

Academie Mechelen Traject drama beeld

Academie Mechelen Traject drama beeld

Academie Mechelen Traject drama beeld

Evaluatie

Tijdens de evaluatie kwamen veel dingen naar boven; zowel knelpunten als positieve punten. Een belangrijk aspect was dat je leerlingen op een totaal andere manier gaat bekijken. Sommige leerlingen blijken plotseling ergens in uit te blinken of kunnen een andere uiting geven. Interdisciplinair werken verfrist je blik als leerkracht op je eigen medium. Wel vond men het belangrijk om de ambacht en de eigen discipline niet uit het oog te verliezen. Altijd terugkeren naar de eigen discipline is een belangrijke terugkerende voorwaarde. Iedereen was het eens dat interdisciplinair niet altijd in iets groots hoeft te zitten, maar dat het ook juist iets heel kleins kan zijn. Een groot knelpunt was het gegeven tijd. Dit project werd in een redelijk korte tijd opgevolgd en door drukke schema’s en strakke roosters moesten de experimenten kleiner zijn dan men in eerste instantie in gedachte had. De vraag was ook hoe men nu zelf verder kon gaan op de lange termijn. Men wenste het interdisciplinaire werken voort te zetten en verder uit te diepen, idealiter met leerkrachten van zowel de academie als het conservatorium.

Mooss vzw
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan