Naar een kwaliteitsstandaard voor schoolwebsites

De schoolwebsite is het visitekaartje van de school. Voor veel ouders is het de eerste kennismaking met de school waar ze hun kinderen zullen laten schoollopen. Een eerste indruk is dus van groot belang. Toch is een goede schoolwebsite vaak niet echt een prioriteit voor scholen. Hierdoor missen scholen kansen op vlak van PR, communicatie en zelfs op vlak van reputatie en participatie.

De komst van sociale media heeft het belang van een goede schoolwebsite verder scherpgesteld. Waar het bij een schoolwebsite om eenrichtingsverkeer gaat waarbij de school haar 'klanten' of stakeholders informeert, betekent het gebruik van sociale media dat je als school in twee richtingen met die doelgroepen moet communiceren. Dat opent opportuniteiten, maar vraagt ook extra inspanningen. Sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn zorgen er ook voor dat men vragen stelt bij het nut van websites. Sommige trendwatchers beweren zelfs dat de sociale media op termijn de klassieke website zullen vervangen. Voorlopig echter zijn sociale media nog een bijkomend kanaal, naast en complementair aan de schoolwebsite.

Over de schoolwebsite valt erg veel te vertellen. Een zekere mate van afbakening was dan ook noodzakelijk.
Ten eerste beperkt het verslag zich tot de meer inhoudelijke aspecten van schoolwebsites. Technische aspecten (zoals de keuze van content management systemen, grafische vormgeving, hosting, domeinnaamregistratie, softwarelicenties en security) komen niet of slechts zijdelings aan bod.
Een tweede reductie heeft te maken met andere digitale communicatiekanalen, voornamelijk sociale media. In één hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de complementariteit van website en sociale media. Maar het is duidelijk dat – alleen al vanuit de beschikbare literatuur – het meer in de diepte behandelen van sociale media als communicatiekanaal een andere inhoud aan het verslag zou geven.

Dit verslag valt uiteen in twee delen. Een eerste deel bevat een theoretische verkenning waarbij enkele specifieke aspecten van schoolwebsites aan bod komen: de functies van de schoolwebsite, het juridisch kader, de redactionele rollen, een inhoudsanalyse en tenslotte een uitvoerig luik over de verhouding tussen schoolwebsite en sociale media. Een tweede deel bevat daarom een instrument voor scholen in de vorm van een checklist met tips en tricks.

Jan De Craemer
Organisatie, firma, vzw

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 05-05-2015
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
communicatiecommunicatie ouders-schoolcommunicatiehulpmiddelcommunicerenkwaliteitsstandaardschoolsiteschoolwebsite