Het jaarklassensysteem in perspectief

In deze masterproef wordt het jaarklassensysteem in Vlaamse lagere scholen onder de loep genomen. De reden hiervoor is dat dit niet verplicht is, maar dat de meeste scholen zich hier toch aan vasthouden. Op basis van de wetenschappelijke literatuur in Hoofdstuk 1 werden er twee onderzoeksvragen opgesteld, namelijk "Hoe maken lagere scholen in Vlaanderen gebruik van het jaarklassensysteem om hun leerlingen in te delen in klasgroepen?" en "Waarom hanteren lagere scholen in Vlaanderen al dan niet het jaarklassensysteem om hun leerlingen in te delen in klasgroepen?", meer bepaald "Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem?". Er werd een meervoudige kwalitatieve gevalstudie opgezet om deze onderzoeksvragen te onderzoeken. Een kwalitatief onderzoek biedt immers de opportuniteit om een rijk en diep beeld te schetsen van de complexe leefwereld van respondenten. De methode wordt uitvoerig besproken in Hoofdstuk 2. Data werden verzameld a.d.h.v. semigestructureerde interviews bij 15 respondenten verdeeld over drie scholen. De analyse ervan gebeurde o.b.v. Grounded Theory, a.d.h.v. Constant Vergelijkende Methode. Eerst werden alle interviews verticaal geanalyseerd. Daarna werden horizontale analyses van de drie scholen afzonderlijk uitgevoerd. Als laatste werd een vergelijkende horizontale analyse gedaan van alle scholen. De resultaten van deze horizontale analyses worden besproken in Hoofdstuk 3. Hieruit blijkt dat de drie scholen een flexibele vorm hanteren van het jaarklassensysteem. De leeftijd vormt de basis voor leerlingen in te delen in klasgroepen, maar scholen worden geconfronteerd met hindernissen die de realisatie van dit criteria in de weg staan. Om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen, worden de grenzen van het jaarklassen-systeem regelmatig doorbroken. De meerderheid van de respondenten is voorstander van dit systeem. Er kan besloten worden dat het jaarklassensysteem een goede basis vormt om leerlingen in te delen in klasgroepen. Veranderingen zijn echter nodig om tegemoet te komen aan de noden van alle leerlingen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56799
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
blijven zittendifferentiatiejaarklassenjaarklassensysteemklasgroepenzittenblijven