Wat lerarenopleiders leren van het samenwerken met collega’s

Uit recent onderzoek naar het informele werkplekleren van lerarenopleiders (Kools et al., 2012; Kools, 2013) komt naar voren dat in het bijzonder geleerd wordt van/door het samenwerken met collega’ s. Maar door de opzet van de daarbij gebruikte vragenlijst blijkt het lastig op basis van dat onderzoek na te gaan wát precies geleerd wordt in de intercollegiale samenwerking. In het in dit artikel gepresenteerde onderzoek is geprobeerd om door middel van diepte-interviews met opleiders moderne vreemde talen van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) de opbrengsten van samenwerking op de werkplek meer expliciet te maken en zo mogelijk te categoriseren. Op basis van bestaande literatuur zal eerst een theoretisch kader worden geschetst. Daarna worden de resultaten van het onderzoek, een kwalitatieve studie, gerapporteerd. De conclusies en aanbevelingen bieden tot slot mogelijk handvatten voor de FLOT en andere organisaties om het non-formele leren van medewerkers in kaart te brengen en te ondersteunen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56812
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
informeelprofessionaliseren