Opbrengstgericht of talentgericht werken?

Zoals veel opleidingen is ook de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE-Pabo) een proces ingegaan van bezinning op de onderwijsvisie: waar staan we voor en hoe willen we dat bereiken? Ter ondersteuning van dit proces is een onderzoek gestart naar onderwijsvisies. In een eerder gepubliceerd literatuuronderzoek kwamen we tot de omschrijving van twee actuele onderwijsvisies: in de ene visie staat opbrengstgericht werken voorop, in de andere visie ontplooiingsgericht werken. In het hier gepresenteerde vervolgonderzoek zochten we voor deze indeling empirische ondersteuning. Docenten van de CHE-pabo vulden een ‘vragenlijst onderwijsvisies’ in. De resultaten bevestigen de indeling op een aantal aspecten. Ook geven de resultaten aanleiding de term ontplooiingsgericht te vervangen door talentgericht. Opvallend is het verschil tussen de verschillende vakteams in hun oriëntatie op opbrengstgericht of talentgericht werken. Daarnaast werd een kleinschalig kwalitatief onderzoek gedaan naar de invulling van het begrip talent. Talent wordt met name in verband gebracht met keuzes maken die passen bij het eigen talent, het ontwikkelen van talenten op een bepaald terrein, aandacht voor brede (meer dan cognitieve) ontwikkeling, inspelen op verschillende manieren van leren en gerichtheid op flow en plezier in leren. Ook wijzen veel respondenten op het belang van een balans tussen opbrengstgericht en talentgericht werken. Op basis van de resultaten wordt gepleit voor contextueel onderwijs: onderwijs waarin plaats is voor de dynamiek van het talent van de leerkracht, de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen vanuit de samenleving.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
onderwijsvisieontplooiingsgerichtopbrengstgerichttalent