Werken aan vakinhoudelijke expertise

Een leraar heeft veel rollen te vervullen. Eén van de meest essentiële rollen is deze van vakinhoudelijk expert. Het belang van deze rol wordt in vele studies onderstreept en zien we bevestigd in de officiële basiscompententies voor leraren. We mogen er echter niet van uitgaan dat student-leraren over voldoende vakinhoudelijke expertise beschikken bij de aanvang van de lerarenopleiding. In dit artikel gaan we in op de vakinhoudelijke expertise die verwacht kan worden van toekomstige leraren Frans in de hogere jaren van het secundair onderwijs. Een taalleraar werkt niet alleen aan de verwerving van de doeltaal, maar staat ook in voor het onderwijs van de cultuur van de doeltaal. We merken dat de culturele kennisbasis van instromende student-leraren lacunes vertoont. Om hieraan te remediëren ontwikkelden we een assessment-instrument met daaraan gerelateerde remediëringstrajecten.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
culturele basiskennis doeltaalFransvakinhoudelijke expertise