De inductie van beginnende lerarenopleiders

Dit artikel is het verslag van een onderzoek uitgevoerd door leden van RDC Professional Development of Teacher Educators 1 (PDTE) van de ATEE. In 2004 is deze RDC (Research Devolopment Centre) gestart met het, als lerarenopleiders, uitwisselen van ervaringen en het inventariseren van aandachtgebieden voor gezamenlijk onderzoek. Al snel bleek dat de manier waarop de lerarenopleiding in diverse landen is georganiseerd en de positie van lerarenopleiders nogal verschillend zijn, maar één aandachtspunt herkenden alle deelnemers: hun eerste jaren als lerarenopleider waren moeizaam en van formele inductie was niet of nauwelijks sprake geweest. Deze gedeelde ervaring vormde de aanleiding voor dit onderzoek met als centrale vraag: ‘Hoe ervaren beginnende lerarenopleiders hun inductieperiode?’ Hoewel er meer aandacht komt voor lerarenopleiders blijven ze een nauwelijks onderzochte beroepsgroep en dit geldt zeker voor hun inductie (Mckeon & Harrison, 2009; Murray & Male, 2005) 2. Uit het beperkte onderzoek naar de inductie van lerarenopleiders wordt duidelijk dat er nauwelijks formele inductieprogramma’s zijn voor lerarenopleiders en dat hun professionele ontwikkeling hoofdzakelijk wordt overgelaten aan het toeval (Mckeon & Harrison, 2010; Murray & Male, 2005). De meeste beginnende lerarenopleiders moeten dus zelf hun weg zien te vinden en dit kan leiden tot moeizame, eenzame eerste jaren in hun nieuwe beroep. De beperkte ondersteuning kan tot gevolg hebben dat lerarenopleiders onvoldoende worden ingeleid in hun nieuwe beroep, daardoor hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren, met negatieve gevolgen voor de opleiding van toekomstige generaties leraren (Boyd, Harris, & Murray, 2007). Een gebrek aan een goede inductie kan ook het delen van kennis en ervaringen door ervaren lerarenopleiders met nieuwkomers belemmeren, waardoor de ontwikkeling van het beroep stagneert. In dit artikel gaan we eerst in op het begrip ‘inductie van lerarenopleiders’ en op het onderzoek dat daarnaar is gedaan. Vervolgens presenteren we de resultaten, gebaseerd op de analyse van semi-gestructureerde interviews met beginnende lerarenopleiders. Op basis hiervan trekken we een aantal conclusies en geven we aanbevelingen voor het verbeteren van de inductieperiode en voor verder onderzoek.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56854
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
inductie beginnende lerarenopleidersProfessionele ontwikkeling