Design Research Focusing on the roles of Multiple Stakeholders in the Development of a Professional

Logo Toegevoegd door Expertisenetwerk 'School of Education' op 12.05.2015
Artikel
In deze case worden de processen en uitkomsten van een educatief ontwerp onderzoeksproject bediscussieerd. Dit met de focus op het creëren van een professionaliseringstraject voor leraren kleuteronderwijs dat focust op het ontwikkelen en stimuleren van de onderzoekende houding bij jonge kinderen. Binnen dit project is een onderzoekmodel ontwikkeld en verfijnd dat gebaseerd is op de methodologie van het onderwijsontwerp onderzoek . Dit model wordt gebruikt om de verschillende fasen van het onderzoeksproces , de betrokkenheid van de belanghebbenden gedurende het gehele onderzoek , de rol van het projectteam en de ' onvoorspelbaarheid ' van de resultaten van het project te bespreken . Met de hulp van experts in de methodologie , ontwikkelde het projectteam inzichten in het combineren van diverse vormen van formatieve evaluatie en verwerking van gegevens . Dit hoofdstuk laat ook zien hoe het projectteam expertise opgebouwd heeft in de actieve en intensieve samenwerking met een diverse groep van stakeholders (belanghebbenden) . Een van de belangrijkste en cruciaal aspect dat bijgedragen heeft aan het succes van het onderzoek is de open en waarderende relatie tussen belanghebbenden en leden van het projectteam. In this case study the processes and outcomes of an educational design research project focusing on the creation of a professional development programme for early childhood teachers to foster inquiry-based science education are discussed. Within this project a research model based on the methodology of educational design research was developed and refined. This model is used to discuss the different phases of the research process, the involvement of stakeholders during the whole research project, the role of the project team, and the ‘unpredictability’ of the project’s outcomes. With the assistance of experts in methodology, the project team developed insights into combining diverse forms of formative evaluation and data processing. This chapter also shows how the project team gained expertise in the active and intensive cooperation with a diverse group of stakeholders. One of the key and crucial aspects contributing to the success of the research has been the open and appreciative relationship between stakeholders and members of the project team.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
early childhood eductionEducational design research