Knikkeren we nog met bolleketten en marbels? Stop de tijd! Een sociolinguïstisch dialectonderzoek

Hoe is het tegenwoordig gesteld met het West-Vlaamse dialect? Gaat het zienderogen achteruit? Is het werkelijk vijf voor twaalf, zoals veel onderzoekers beweren? Het West-Vlaams wordt nochtans bestempeld als hét dialect dat standhoudt ten opzichte van de tussentaal, die elders in Vlaanderen in opmars is. Naar aanleiding van het thema van de Erfgoeddag 2013, Stop de tijd, heeft de onderzoeksgroep Erfgoededucatie van de katholieke hogeschool VIVES campus Tielt (voorheen KATHO PHO) een sociolinguïstisch onderzoek op touw gezet naar de dialectkennis en het dialectgebruik bij West- en Oost Vlamingen. Dat onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. studenten van de bacheloropleiding kleuter- en lager onderwijs van VIVES Tielt en leerlingen uit het middelbaar onderwijs en illustreert op deze manier hoe jongeren kunnen betrokken worden bij onderzoek. Het onderzoek streeft geen absolute representativiteit van de resultaten na, maar hoopt wel enkele tendensen weer te geven. De resultaten geven aan dat ouderen meer dialect spreken dan jongeren, mannen meer dialect spreken dan vrouwen en lager opgeleiden meer dialect spreken dan hoger opgeleiden. Verder blijken jongeren bepaalde 'vergeten' kinderspelen niet meer te kennen sinds ze uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
dialectdialectgebruikdialectonderzoekkinderspelensociolinguïstisch onderzoektaaltaalonderzoektaalvariatie