Studiesucces voor MBO-instromers in jaar 1 van de lerarenopleiding: een vak apart

In dit artikel wordt verslag gedaan van een uitgebreide evaluatie van onderdelen van een programma gericht op verhoging studiesucces binnen Hogeschool Rotterdam in 2011. Onderzocht is of interventies die erop gericht zijn om de uitval van MBO-instromers in het eerste jaar van hun studie (in dit geval de 2e graads lerarenopleiding Engels) te voorkomen ook werkelijk effectief zijn. Er is voor dit onderzoek een drietal interventies geselecteerd die allen deel uitmaken van het hogeschoolbrede programma 'Studiesucces voor Iedereen' (Huurman, 2009). De interventies betreffen achtereenvolgens: de Summerschool; Peercoaching en Geïntensiveerde studieloopbaancoaching. Het effect van de interventies wordt nagegaan bij instromers uit het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs), omdat bij deze groep studenten de uitval op de hogescholen het grootst is. We starten met informatie over de uitval en mogelijk succesvolle interventies gericht op verhoging studierendement. Vervolgens beschrijven we hoe we door gesprekken met studenten het inventariseren van uitvalgegevens meer informatie hebben gekregen over de effecten van de interventie. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen voor nadere uitwerking en aanscherping van interventies en evalueren de wijze waarop de effecten onderzocht zijn.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
Geïntensiveerde studieloopbaancoachingMBOPeercoachingSummerschoolverhoging studiesucces