Open opdrachten in het studiehuis: bouwstenen voor een didactiek voor metacognitieve vaardigheden

In dit artikel staan metacognitieve vaardigheden in het voortgezet onderwijs centraal. Dit zijn vaardigheden die leerlingen inzetten om hun leerproces te sturen. Het belang hiervan wordt in dit artikel vanuit de onderzoeksliteratuur en de ervaringen op een vo-school in Enschede onderbouwd. We beargumenteren ook waarom metacognitieve vaardigheden als inhoudsdomein en niet alleen als didactiek een plaats in de lerarenopleiding verdienen. Want hoewel veel leraren het belangrijk vinden hun leerlingen met metacognitieve vaardigheden toe te rusten, blijkt dat zij niet goed weten hoe zij dit kunnen doen. In dit artikel hebben we daarom geprobeerd een praktische vertaling te geven van literatuur rond metacognitieve vaardigheden waardoor docenten in stat gesteld worden om open opdrachten te formuleren voor hun leerlingen of studenten. Juist dit type van opdrachten doet - mits op de juiste wijze ontwikkeld en aangestuurd - een beroep op de inzet van metacognitieve vaardigheden. Een door de auteurs ontwikkeld instrument is bedoeld docenten te ondersteunen bij het verder helpen ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden van leerlingen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56934
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
leerprocesmetacognitiemetacognitieve vaardighedenopen opdrachtenzelfsturing