De rol van de lerarenopleiding bij innovatieprocessen in het primair onderwijs / Een onderzoek naar

In Nederland willen de PO-raad en HBO-raad de samenwerking rondom het opbrengstgericht werken intensiveren. Het werken vanuit ambitieuze streefdoelen op het vlak van de leerresultaten van leerlingen zou volgens Kervezee en Wintels (2010) niet alleen een impuls moeten geven aan de kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs, maar ook aan de lerarenopleiding. Tussen 2010 en 2012 is dit, met ondersteuning van het kenniscentrum Kwaliteit van Leren, door de Arnhemse locatie van de Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzocht. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de invoering van opbrengstgericht werken bijdraagt aan de professionalisering van (aanstaande) leraren binnen de beroepspraktijk en welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een Krachtig Meesterschap project. De resultaten van het onderzoek laten zien de de invoering van opbrengstgericht werken bijdraagt aan verbetering van de professionaliseringskansen van leraren op de werkplek, maar dat dit nog onvoldoende effect heeft op de leerkansen van leerlingen en toekomstige leraren (studenten). In de discussie en conclusie wordt geschetst wat dit betekent voor de samenwerking tussen het primair onderwijs en de lerarenopleiding en welke uitdagingen er liggen voor vervolgonderzoek.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
innovatieprocessenleergemeenschappenleiderschaponderzoekende houdingopbrengstgericht werkenprofessionaliseringsamenwerking met werkveld