De lerarenopleiding wiskunde in Nederland: instroom, doorstroom en uitstroom

Leraren zijn cruciaal in het onderwijs. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende leraren zijn die een adequate opleiding hebben afgerond. Zowel kwantiteit als kwaliteit lijken echter onder druk te staan. Hoewel deze ontwikkelingen worden gemonitord, ontbreken vakspecifieke gegevens over instroom en uitstroom van lerarenopleiding. Omdat wiskunde een vak is dat in dit opzicht sterk in de belangstelling staat vanwege de kernvakkenregeling en het dreigende tekort aan bèta's, hebben we de kentallen onderzocht van de lerarenopleidingen wiskunde in Nederland. Daarnaast is nagegaan in hoeverre opgeleide wiskundedocenten ook daadwerkelijk in het onderwijs gaan werken. De conclusies zijn dat de rendementen van de lerarenopleidingen wiskunde lijken te dalen en dat een aanzienlijk aantal gediplomeerden meteen na het afstuderen of kort daarna niet voor een loopbaan in het onderwijst kiest. Deze conclusies vragen om een herbezinning van lerarenopleidingen met betrekking tot rendementen, en van de overheid met betrekking tot de aantrekkelijkheid van een loopbaan als leraar.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56938
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
doorstroom naar het werkveldinstroomloopbaanstudieduuruitstroomwiskunde