Evidence-based Education. Over onderzoek en/in onderwijs in Vlaanderen

Wat is de plaats van onderwijsonderzoek in het onderwijs en hoe kunnen we daar als lerarenopleiders een rol in spelen? In deze bijdrage geven we een mogelijke richting aan om deze vragen te beantwoorden. Daarbij beargumenteren we dat het geen vruchtbaar spoor lijkt om ervan uit te gaan dat onderzoek het onderwijskundig handelen volledig zal kunnen sturen. Wel pleiten we voor een benadering waarin de leraar in zijn handelen onderwijsonderzoek als bron gebruikt naast andere bronnen.

Daarmee sluiten we de essentiële rol van onderzoek niet uit. Integendeel: onderzoek dient zowel door practici als onderzoekers meer gewaardeerd te worden als belangrijke bron voor de praktijk. Dat brengt met zich mee dat inspanningen moeten worden geleverd om het bestaand onderzoek bruikbaar te maken voor de praktijk en om nieuw onderzoek te doen dat zowel praktijkrelevant als wetenschappelijk verantwoord is. We zien hierin een voortrekkersrol weggelegd voor de lerarenopleidingen.

Deze bijdrage bestaat uit vijf delen: (1) een inleiding waarin de relatie tussen onderzoek en praktijk geschetst wordt, (2) een beschrijving van evidence-based education, (3) de implicaties van evidence-based education, (4) de rol van de lerarenopleidingen en (5) een algemene conclusie.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 12-05-2015
Nummer: 56955
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
evidence-based educationlerarenopleidingonderwijsonderzoekpraktijkgericht onderzoek