TALIS : Teaching And Learning International Survey 2013

Dit onderzoeksrapport baseert zich op resultaten uit internationaal comparatief onderzoek en geeft antwoorden op hedendaagse beleidsvragen omtrent de professionalisering van leraren en schoolleiders, de aanvangsbegeleiding en mentoring van leraren, de beoordeling en feedback aan leraren, het lesgeven van leraren en hun onderwijsopvattingen, het schoolleiderschap en schoolklimaat en de jobtevredenheid van leraren en schoolleiders.

De kwaliteit van de leraar en de ontwikkeling tot kwaliteitsvolle leraar staan daarbij centraal. Effectieve leraren bouwen immers garanties in om effectief onderwijs te bieden.

Het is opmerkelijk dat een representatief beeld omtrent talrijke aspecten van het functioneren van leraren niet beschikbaar is. Er is onder meer weinig veralgemeenbare informatie voorhanden over de pedagogische overtuigingen van leraren, over de bereidheid van leraren om zich te professionaliseren, over de transfer van professionaliseringsinhouden naar de eigen klaspraktijk, en over het effect van feedback op het functioneren van leraren op hun lesgeven en hun professionele ontwikkeling.

TALIS 2013 wil deze leemtes invullen en wil de gegevens voor Vlaanderen vergelijken met andere onderwijssystemen en hier ook uit leren. Dit rapport biedt zulke referentiepunten om een correcte vergelijking mogelijk te maken. Het presenteert een selectie van bevindingen en plaatst meer specifiek de aanpak, opvattingen en ontwikkeling van Vlaamse leraren en schoolleiders in internationaal vergelijkend perspectief centraal.

Philip Lambrechts
Leerkracht, ICT-coördinator

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan