Onderzoek versterkt leraren

Onderzoekscompetenties zijn erg actueel, maar hoe ga je nu concreet te werk om studenten een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden bij te brengen? Hoe zorg je in je opleiding voor een systematische begeleiding in onderzoekscompetenties? Wat verwacht je precies van studenten in elk stadium? Deze vragen gaven de richting aan van het project van het regionaal Limburgs expertise-netwerk NOvELLe ‘leerlijnen onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding’. De adviserende leerlijn onderzoekscompetenties voor de verschillende types lerarenopleidingen die we in dit artikel voorstellen, is een instrument dat lerarenopleiders ondersteunt bij de integratie van onderzoekscompetenties in het curriculum. We hebben ervoor geopteerd een algemene leerlijn uit te werken in drie groeistappen of niveaus, waarbij elke lerarenopleiding zelf kan beslissen welk niveau zij nastreeft in de verschillende fasen van de opleiding. Eerst schetsen we de aanpak van het project. Vervolgens lichten we de opbouw en de groeistappen in competentieniveaus toe en geven we aan hoe de lerarenopleider de leerlijn flexibel kan inzetten binnen de eigen specifieke leercontext. De praktijkvoorbeelden kunnen lerarenopleiders inspireren bij de transfer naar de eigen praktijk.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 01-01-2016
Categorie
Onderzoeksresultaat
Trefwoorden
leerlijnonderzoekende houdingonderzoekscompetentiesonderzoeksvaardigheden