Selecteren op geschiktheid voor leraarsberoep

Ondertitel: Is het wenselijk om te selecteren aan de poort? De Lerarenagenda 2013-2020 schetst de ambitie om de kwaliteit en het aanzien van het leraarsberoep te versterken. Essentieel daarvoor is een hoge kwaliteit van de lerarenopleidingen in Nederland. In het debat over de kwaliteit van de leraren en de lerarenopleidingen staat momenteel de vraag centraal of een strengere selectie van studenten voor lerarenopleidingen kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van aanstaande leraren. In de afgelopen jaren zijn met name rond de pabo diverse maatregelen genomen om het startniveau te verhogen. Reken- en taaltoetsen zijn ingevoerd als bindend onderdeel van de propedeuse en recent zijn eisen gesteld ten aanzien van het kennisniveau met betrekking tot aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Dergelijke vakinhoudelijke eisen gelden momenteel niet voor andere typen lerarenopleidingen. Bovendien hebben de bestaande eisen slechts betrekking op het vakinhoudelijke aspect van het toekomstige beroep en niet op andere, meer pedagogische en sociaal-communicatieve aspecten van het beroep van leraar. In dit artikel rapporteren we enkele inzichten uit een verkennende studie die is uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW (Snoek, Van der Rijst, & Van Driel, 2014) met als doel de discussie te voeden over de wenselijkheid van selectie van studenten voor de lerarenopleidingen in Nederland.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 01-01-2016
Nummer: 62274